Renovering af Præstegården

[simple_slideshow]

Det store arbejde med at renovere Astrup præstegårds bindingsværk har strakt sig over fem år. Råd samt angreb af egens borebille gjorde det nødvendigt at sætte arbejdet i gang. Arbejdet er blevet gennemført i flere faser.

I foråret 2011 påbegyndtes renoveringen af præstegårdens sydside (siden ud mod haven). Vi havde håbet, at det også skulle være afslutningen på det store arbejde. Men da hele projektet er en bekostelig affære, og da vores økonomiske muligheder er begrænsede, har vi været nødsaget til at standse arbejdet ved præstegårdens kvist. Renoveringen af den resterende del hen til østgavlen blev afsluttet i 2012. I sin glæde og begejstring fandt menighedsrådet det helt naturligt at hædre tømrer Jens Alrø, som har gennemført det fine restaureringsarbejde, med en pris.

Nået så langt kan vi glæde os over, at resultatet – takket være dygtige håndværkere – er blevet særdeles tilfredsstillende.

Under et restaureringsarbejde af denne art, afdækkes der som oftest skader, som ikke kunne forudses ved arbejdets begyndelse: råd i store dele af bundremmen på grund af dårlige tekniske løsninger ved sidste restaurering; stolper, som er gået så meget fra hinanden, at der var plads til gråspurvene, der byggede rede inde bag ved; undertaget var i et større felt angrebet af råd på grund af vandindtrængen fra utætte tagrender. Dette er altsammen repareret. Det færdige resultat er vellykket og står meget smukt. Vi håber, at huset nu er sikret mod forfald i mange år frem i tiden. Alt træværket er blevet behandlet med insektbekæmpelsesmidler, og er derefter blevet behandlet to gange med finsk trætjære. Det gamle træ og de gamle mursten er blevet genanvendt i det omfang, det har været muligt og forsvarligt, og håndværkerne har vist både forståelse og interesse i at respektere den kulturarv, som den gamle, fredede bygning repræsenterer.

Vi håber, at mange vil glæde sig over denne forskønnelse af Astrup præstegård.

På vegne af menighedsrådet, Formand for præstegårdsudvalget Poul Evald Søgaard

 

Nu er renoveringen af den sidste del af sydsiden (ud imod haven) i fuld gang, som de seneste optagelser fra d. 22/6-12 viser. Det er en fryd at se, gammelt håndværk stadig kan udføres med høj kvalitet og respekt for den gamle bygning.