Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

26mar/18Fra

Passionskoncert i Tulstrup Kirke d 30/3 kl 16

Vi skal høre musik af forskellige komponister og
følge lidelseshistorien i den udødelige latinske
tekst til Stabat Mater. Den danske tekst vil
blive formidlet af kirkens præst, Anne
Vejbæk, mellem de musikalske satser.
De to sangere er sopranen Mariann
Fredsgaard Mikkelsen og mezzosopranen
Estrid Molt Ipsen. Ved orgelet sidder Erik Kaltoft.

26mar/18Fra

Virringkoret Søndag d 6/5 kl. 19.30 Hvilsted Kirke

Søndag den 6. maj, kl. 19.30 er der traditionen
tro forårskoncert med Virringkoret i
Hvilsted Kirke. Det er en årligt tilbagevendende
begivenhed, og vi glæder os til
at høre det dygtige kor, der ledes af Anne
Rossau. Om koncerten skriver Anne
Rossau:
”Virringkoret har i efteråret 2018 50 års
jubilæum, så vi er derfor i fuld gang med
at forberede en stor jubilæumskoncert i
oktober. Men naturligvis skal vi også
synge forårskoncerter, og de kommer i år
til primært at bestå af noget så forskelligt
som forårssange og afrikanske sange.
Forårets komme og dets virkning på
menneskenes humør og optræden er jo et
evigt tema, og der er da også skrevet rigtig
meget musik med tekster om det
emne.
Virringkoret vil i dette forår synge et
udsnit af dem. Der bliver lejlighed til at
høre forårsmusik, der både stilistisk og
tidsmæssigt spænder vidt.
Derudover vil vi synge nogle afrikanske
sange. Vi vil ikke love, vi kan udtale teksten
rigtigt hele vejen, men vi kan til
gengæld love, at der er masser af god
energi i sangene. Da det i år er 100-året
for Nelson Mandelas fødselsdag, vil vi
bl.a. synge den sydafrikanske fædrelandssang
’Nkosi Sikelel’ i Afrika.
Der vil som altid også blive lejlighed til
selv at synge med på nogle sange.”
Efter koncerten vil der blive budt på en
forfriskning i våbenhuset. Der er gratis
adgang.
Vel mødt!

5mar/18Fra

FOREDRAG VED JOURNALIST OG FORFATTER CHARLOTTE RØRTH d 5/4 kl. 19.30 i Astrup Sognegård.

JEG MØDTE JESUS – BEKENDELSER FRA EN MODVILLIGT TROENDE

Hvem har ikke set og hørt
Charlotte Rørth i radio og fjernsyn fortælle
om sit møde med Jesus i sakristiet bag La
Sacra Capilla de El Salvador i den andalusiske
by Ubeda eller læst hendes bog ’Jeg
mødte Jesus’, eller måske den sidste bog: ’Vi
mødte Jesus’, hvor forskellige personer lige
fra professor Jørn Henrik Petersen til forfatter
Susanne Brøgger fortæller om deres personlige
tilgang til kristendommen.
Charlotte Rørth er en forstandig kvinde, der
ikke ser sig selv som noget særligt, men blot
som en, der fuldstændig uventet er blevet
opsøgt af den Kristus.. En religiøs oplevelse,
hun gerne vil dele med andre.
Der er naturligvis fornuft forbundet med forbehold
overfor religiøse oplevelser, men der
er i Folkekirken også så megen fokus på teologien
og dogmatikken og tidens generelle
nedsmeltning i videnskabelighed, at der kan
opstå distance til den glæde, der kommer af
den religiøse erfaring.
I forlængelse af påskens drama fra palmesøndag
over skærtorsdag med den sidste nadver,
langfredag med korsfæstelsen til påskedags
opstandelsesberetning, vil vi høre Charlotte
Rørth give sit personlige vidnesbyrd om
mødet med Jesus.
Kom og lyt med. Der er fri afgang!

5mar/18Fra

PÅSKEGUDSTJENESTE FOR BØRNEGÅRDEN d 16/3 kl 10

Fredag den 16. marts kl. 10.00 holdes der
Påske-gudstjeneste for Børnegården i Astrup
Kirke. Efterfølgende er der leg i præstegårdshaven
og hygge i Sognegården.
Vel mødt til alle de små og til forældre, der
kunne ønske at deltage i gudstjenesten.
Anne Vejbæk

24jan/18Fra

KIRKELIG STATISTIK FOR Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne 2017

22nov/17Fra

Kirkens Studiedage nogle lørdag formiddage i 2018

Kirkens studiedage 2018 har overskriften ”Menneske i verden”.
Studiedagene afholdes lørdage på skift i Tiset, Astrup,
Mårslet og Tranbjerg sogne. Prisen er 25,-
kr. for et foredrag eller 75,- kr, hvis man
deltager alle 4 gange. Betaling finder sted,
når man møder op. I prisen er inkluderet
formiddagskaffe. Nærmere beskrivelse
kan ses på kirkernes hjemmesider og i næste kirkeblad.

Tiset Sognehus
Lørdag den 20. januar kl. 9.30- 12.00


Præst og forfatter Gudsmund Rask Pedersen
Et foredrag om fortælling, skrift og fantasi
som baggrund for tro og virkelighed.
En tanke er ligeså virkelig som en kanonkugle.
Det er forestillinger, der forandrer verden.
Fantasi og fortælling er livsnødvendig
leg med ord.
”I begyndelsen var Ordet...” I ordet bliver
verden og mit eget liv til.
Foredraget vil med konkret fortælling og
udgangspunkt i moderne skønlitteratur (Paul
Auster, Torgny Lindgren, Kerstin Ekman,
Astrid Lindgren, Karl Ove Knausgård, Jan
Kjærstad) forsøge at ”sætte kød på” kristendommens
tale om inkarnation og kødets
opstandelse forstået som en forestilling, der
har med mit eget aktuelle liv at gøre.
Foredraget vil således endvidere kunne være
et oplæg til debat om tro i en moderne verden.

Astrup Sognegård
”Dom og forsoning. Skyld og skam i selvevalueringens tidsalder”
Lørdag den 3.februar kl. 9.30 – 12.00

Præst Mikkel Wold
Engang var skyld og skam noget, vi betragtede
og behandlede som følelser. Skyldfølelse og
følelsen af skam skulle bekæmpes, uden at
man tog så meget stilling til, om skyld og
skam måske var virkelighed og ikke blot en
følelse.I dag taler vi om både skyld og skam,
ofte uden at have et klart forhold til fænomenerne
dom og forsoning, som skyld og skam
ellers er tæt forbundet til. Det skaber en del
følelsen af skam skulle bekæmpes, uden at
man tog så meget stilling til, om skyld og
skam måske var virkelighed og ikke blot en
følelse.I dag taler vi om både skyld og skam,
ofte uden at have et klart forhold til fænomenerne
dom og forsoning, som skyld og skam
ellers er tæt forbundet til. Det skaber en del
kludder i vore omgang med begreberne, ikke
mindst i en kultur, der som vores evaluerer og
bedømmer vores handlinger i et hidtil uset
omfang. Der er ikke langt fra selvevaluering
og selvbedømmelse til selvfordømmelsen. I
løbet af formiddagen vil vi navnlig belyse
fænomenerne skyld og skam, dom og forsoning.

Mårslet Sognehus
”Når ensomhed giver kamp til stregen”
Lørdag den 24. februar kl. 9.30 – 12.00
Præst og ph.d Anette Ejsing

Anette Ejsing skriver om sit foredrag:
”Ensomhed oplever vi på to niveauer. På
overfladen og i dybden. De fleste oplever
den på overfladen som et almindeligt ubehag
ved at være alene, når man hellere
ville være sammen med nogen. Ensomhed
i dybden er sværere at forholde sig til, og
derfor gør de fleste af os, hvad vi kan, for
at den aldrig kommer til overfladen.
Hvorfor gør vi det? Fordi det ellers kan
udvikle sig til en kamp imod ensomhed,
som er svær at vinde. Det er denne kamp,
jeg fortæller om, sådan som den udviklede
sig for mig i en periode, der strækker
sig over 10-12 år. Det endte godt, men kun
fordi jeg opdagede at kristendommen
ville mig noget på et dybt menneskeligt
niveau. At den kan mere end at være en
overflade-tro.”

Tranbjerg Sognegård
”Skam, skyld og tilgivelse”
Lørdag den 17. marts kl. 9.30 – 12.00
Professor i litteratur Erik A. Nielsen

Hvis det er rigtigt, at 90% af al digtning
handler om utroskab, så handler mindst 70%
(samtidigt) om krænkelse, hævn og mulig
forsoning. Med store hovedeksempler fra
verdenslitteraturen og fra film vil foredraget
føre ind i dette stærke og meget komplicerede
emne. Hvordan soner man overhovedet de store
smerter, man selv påfører mennesker, eller de
påfører én? Det er for mange mennesker nok det
vigtigste livsregnskab.

23jan/17Fra

Oversigt over årets kirkelige handlinger

Oversigt over kirkelige handlinger 2016

 

10aug/15Fra

MUSIKALSK LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN

Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke
for dagplejebørn, onsdag 7. februar og
onsdag 21. februar
Her synger vi, fortæller historier og hygger
os med musik og sæbebobler – alt
sammen under ledelse af Astrup kirkes
organist, Søren Jensen.