Rasmus Vangshardt om ‘Lykke-Per’

januar 10th, 2019

Torsdag den 7. marts kl. 19.30
Litteraturforsker Rasmus Vangshardt vil
holde foredrag om Henrik Pontoppidans
store roman: ”Lykke-Per”.
Romanen er sikkert af mange blevet taget ned
fra hylden til genlæsning efter, at man har set
den vellykkede filmatisering af Bille August.
Eller man har bare fået lyst til at læse det storslåede
værk, som jo har klassikerstatus, da
den på overbevisende måde reflekterer over
samspillet mellem individ, kærlighed og samfund.
’Lykke-Per’ er en imponerende psykologisk
udviklings- og kærlighedshistorie, som giver
et suverænt indblik i, hvad der danner et
menneske. ’Hvem er du selv?’ spørger Lykke-
Per i sine efterladte papirer. Samtidig er den
et spændende tidsbillede af brydningernes
Danmark i slutningen af 1800-tallet – fremskridtets
tid, teknologiens tid og frigørelsens
tid.
Rasmus Vangshardt er ung litteraturforsker
ved Syddansk Universitet, har været lærer på
Rødding Højskole og er anset for at være en
populær foredragsholder.
Vel mødt til en spændende foredragsaften.

Se filmen ‘Lykke-Per’

januar 10th, 2019

Søndag den 3. marts kl. 14.00
’Lykke-Per’
Mange har sikkert sidste år set Bille August’
filmatisering af Henrik Pontoppidans roman
’Lykke-Per’. Den har også været vist som
serie i fjernsynet.
Har man endnu ikke set den eller måske
gerne vil gense den, vises den i Astrup
Sognegård fastelavnssøndag den 3. marts kl.
14.00.
Ideen med at vise den er,at der torsdag den 7.
marts kl. 19.30 er inviteret en kyndig foredragsholder,
Rasmus Vangshardt, til at fortælle
om filmen og romanen. (se omtale nedenfor).
Der serveres kaffe/te og fastelavnsboller efterfølgende.

DÅBSGUDSTJENESTER OG DROPinDÅB

januar 10th, 2019

Det kræver mod og kræfter at tilføre
Folkekirken nye gudstjenesteformer. Mod,
fordi man har det med at fastholde gamle traditioner
som eneste gyldige. Og kræfter, fordi
der virkelig skal tænkes nyt og seriøst.
I en tid med dalende tilslutning til
Folkekirken og lave dåbsprocenter er det
meget tilfredsstillende at kunne fastslå, at
imødekommenhed overfor afholdelse af gudstjeneste
på andre tidspunkter end lige søndag
kl. 10.30 og under mere dåbskoncentrerede
former, er blevet modtaget meget positivt.
Omtrent ALLE børn bliver døbt her i sognene.
Der gøres meget for børn og børnefamilier, og
et af de rigtig gode tiltag er mødet med forældre
– mødre især – når de kommer med deres
børn til den ugentlige salmesang i kirken. Det
styrker deres forhold til kirken og giver en
fornemmelse af, at de har et tilhørssted.
Men dertil hører også som ovenfor nævnt, at
der de seneste tre år er blevet tilbudt dåbsgudstjenester,
dvs. gudstjenester, som afholdes
på tidspunkter, som passer helt ind i familiens
forhold, og hvor især dåbsbarnets familie
og venner danner menigheden, og hvor
dåben med dertil hørende tekster og salmer er
det helt centrale for gudstjenesten. Det er en
offentlig gudstjeneste, som fungerer så godt,
at der fra alle sider udtrykkes stor taknemmelighed
over muligheden for at afholde dem.
Jeg vil i de følgende kirkeblade skrive en lille
klumme om de nye tiltag, fortælle lidt om
baggrunden for, hvorfor jeg anser det som en
nødvendighed at tænke nyt, men også for at
udtrykke min egen glæde ved en konstateringen
af, at der er en meget bred opbakning om
det.
I næste kirkeblad vil jeg omtale et nyt tiltag:
DROPinDÅB, som jeg sammen med nogle
kollegaer fra provstiet skal afholde i
Ravnsbjerg Kirke i slutningen af marts, og
som jeg også vil tilbyde ikke-døbte her i sognene,
så snart det er muligt.
Sognepræst
Anne Vejbæk

KLEZMERDUO Søndag den 20/1 kl. 16 i Astrup Kirke

december 16th, 2018


MUSIKALSK BIBELFORTÆLLING FOR BØRN OG VOKSNE
Med udgangspunkt i Det gamle Testamente
inviterer Klezmerduo til et anderledes og
spændende møde med nogle af de store
gamle historier. En eller flere af disse historier
er, hvad man kommer til at høre: ”David og
Goliat”, ”Noas Ark”, ”Moses”, ”Jakob og
Esau”, ”Josef og hans brødre”, ”Flugten til
Ægypten”.
Fortællingerne bliver fortalt levende og i billedrigt
sprog, sat i ramme og understreget af
stemningsfuld jødisk musik med helt gamle
traditionelle instrumenter som skalmeje,
trommer, hakkebræt, fløjte og jødeharpe.
Astrup Kirkes børnekor vil også medvirke
med en enkelt hebræisk sang.
Vel mødt til musikalsk bibelfortælling i
Astrup Kirke og efterfølgende hygge i Sognegården.

Kirkens Studiedage 2019

december 9th, 2018

Temaet for kirkens studiedage 2019 er
’Folkelighed og dannelse’
Studiedagene afholdes lørdage på skift i
Astrup, Mårslet, Tiset og Tranbjerg sogne.
Nærmere beskrivelse kan ses på kirkens
hjemmeside og i de kommende kirkeblade.

 

ASTRUP SOGNEGÅRD
Lørdag den 26. januar kl. 9.30 – 12.00
Mette Bock, kultur- og kirkeminister.
KAN ET LAND VÆRE KRISTENT?
Begrebet danskhed bliver i disse år udsat
for angreb, overgreb og kidnapning. Det
gode er, at de fleste opfatter danskhed som
noget ubetinget godt. Til gengæld lægges
der meget forskelligt i, hvad danskhed er.
Handler det om sindelag? Om vaner? Om
slægtshistorie? Kan et land være kristent?
Hvilken rolle spiller folkekirken?
Begreberne danskhed og tro har det tilfælles,
at de fleste forsøg på skarpe afgrænsninger
og eksklusive definitioner mislykkes.
Men det betyder ikke, at vi ikke skal
tale om, hvad det i en moderne verden vil
sige at tro. Eller at være dansk. For begge
dele har betydning. Og binder os sammen.
Vel mødt den første af kirkens studiedage i
Astrup

MÅRSLET SOGNEHUS
Lørdag den 23. februar 2019
kl. 9.30 – 12.00
Foredragsholder: Simon Axø,
forstander på Testrup Højskole
”Nysgerrighedens dannelseskraft”
Nysgerrigheden er et forunderligt berigende
eksistensvilkår. Når vi er nysger-rige, er vi
undervejs. Vi er i en begejstret bevægelse mod
en viden eller erkendelse, som vi ikke ønsker
for personlig vindings skyld, men fordi vi
føler os draget mod noget, vi vil blive klogere
på. Nysgerrigheden kan ikke skabes eller
bemestres, men er en beundringsbåret
udforskning af verden. Når vi er nysgerrige,
er vi i bevægelse på en sjældent uselvisk
måde. Vi går spørgende til værks og forstår
intuitivt, at vi ikke er alvidende og aldrig bliver
det. Det er både dannende og livsbekræftende

TISET SOGNEHUS
Lørdag den 9. marts kl. 9.30 – 12.00
Dorris Ottesen, fortæller og forfatter
LITTERATURENS BETYDNING FOR
FOLKELIGHED OG DANNELSE

Tranbjerg Sognegård
Lørdag den 23. marts kl. 9.30 – 12.00
Hans Henrik Hjermitslev, idé- og videnskabshistoriker
MELLEM DANNELSE OG UDDANNELSE:
Højskolernes historie og relevans i dag

Indvendig kalkning af Astrup Kirke

november 15th, 2018

I sidste kirkeblad blev det fortalt, at
Astrup Kirke ville stå smukt færdig-renoveret
1. søndag i advent. Sådan bliver det
desværre ikke. Selv om kirken åbner, vil
renoveringen af hvælvingerne m.m. stå
tilbage, og vi kan i skrivende stund ikke
sige noget helt præcist om, hvornår det
vil blive. Dog kan vi glæde os over det
store stykke arbejde, som håndværkerne
allerede har udført med afrensning af de
hvide flader, reparation og kalkning af
våbenhus og sakristi. Vi ser derfor frem
til, at arbejdet kan genoptages og færdiggøres
i hele kirken.
På vegne af menighedsrådet
Inge Kruhøffer

Livstræet – på væggen i Sognegården

august 13th, 2018

Livstræet
Vi har i Astrup Sognegårds mødelokale
anskaffet et tredelt raku-brændt relief,
udført af keramikeren Gerd Baarstrøm. Det
hænger smukt over flyglet og kan sætte
mange tanker i gang.
Kunstneren har kaldt relieffet ’Lad os lege i
livstræets krone’ efter sangen Livstræet.
Og hvem, barn eller voksen, kan ikke
synge med på omkvædet af Hans Holms
og Erik Lindebjergs rytmiske sang?

Lad dem lege i livstræets krone.
Lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.

Grundlovfest i Astrup Præstegårdshave d 5/6-2018

maj 8th, 2018

Grundlovsdag tirsdag den 5. juni kl. 12.30. Vi fejrede igen i år den første grundlov og folkestyrets fødsel med sang og musik med Barrelhouse- Jazzband under Sven Uth Ovesens ledelse i Astrup Præstegårdhave. Grundlovstalen holdtes i år af Alternativets politiske leder Uffe Elbæk. Der blev traditionen tro serveret kaffe, kage, vin, øl og sodavand og grillpølser undervejs. Vejret tilbød os de skønneste stunder i Præstegårdshaven – som vi husker det, når det er bedst.

MUSIKALSK LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN

august 10th, 2015

Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke
for dagplejebørn, onsdag 7. februar og
onsdag 21. februar
Her synger vi, fortæller historier og hygger
os med musik og sæbebobler – alt
sammen under ledelse af Astrup kirkes
organist, Søren Jensen.