Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Den kommende søndags gudstjeneste

 

SØNDAG D. 25. MARTS: PALMESØNDAG

HØJMESSE i Astrup kirke kl. 10.30 ved sognepræst Anne Vejbæk

 

TORSDAG D. 29. MART:  SKÆRTORSDAG

HØJMESSE i Hvilsted kirke kl. 10.30 ved hjælpepræst, dr. theol. Svend Andersen

 

FREDAG D. 30. MARTS: LANGFREDAG

Tulstrup kirke 16.00. Sognepræst Anne Vejbæk 

lITURGISK MUSIKKONCERT (SE OMTALE)

 

SØNDAG D. 1. APRIL: PÅSKEDAG

HØJMESSE i Astrup kirke 10.30 ved sognepræst Anne Vejbæk

Følgende salmer synges

Melodierne findes ved klik her.

Kommende søndags tekst.