Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Astrup Kirkes klokkespil

Følgende salmer spilles:

Morgenringningen

 

Middagsringningen

 

Aftenringningen