Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

De ansatte og tilknyttede

Fælles for Astrup Tulstrup og Hvilsted sogne:

Anne Vejbæk

Anne Vejbæk

Sognepræst: Anne Vejbæk
Astrup Præstegård, Østergårdsvej 223
8355 Solbjerg
e-mail: anic@km.dk
tlf. 86927454 (mandag er fridag)

 

Svend Andersen

Svend Andersen

Ulønnet hjælpepræst:
Professor. dr.theol. Svend Andersen,
Astrup Præstegård, Østergårdsvej 223
8355 Solbjerg
e-mail: teosa@cas.au.dk
tlf. 86927454

Organist:
Søren Jerne Jensen
St. St. Blichersvej 15
8230 Åbyhøj
e-mail: sorenblichersvej15@hotmail.com
tlf. 26136380

Kirkesanger:
Bente Christensen
Torvald Køhlsvej 26, 1.mf,
8300 Odder
e-mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
tlf. 60953525

Astrup og Tulstrup sogn:
Kirketjener:
Birthe Hinge
email
tlf

Hvilsted sogn:
Kirketjener:
Natasja Jensen,
Nordvejen 23
8355 Solbjerg
e-mail: nalle_jensen@Hotmail.com
tlf. 60498074

Graver:
Ricko Møller
Graverkontoret, Østergårdsvej 221a
8355 Solbjerg
e-mail: astrupgraver@gmail.com
tlf. 21405014 - Kontortid 12-13

Sognegårdsvært:
Ulla Pedersen,
Østergårdsvej 221,
8355 Solbjerg
E-mail: ulla.peter@hotmail.dk
tlf. 60153048

Menighedsrådet:

Inge Kruhøffer

Inge Kruhøffer

Formand for Menighedsrådet
Inge Kruhøffer
Borresøvej 4, Sejs
8600 Silkeborg
e-mail: inge.kruhoeffer@skolekom.dk
tlf. 21485634

 

Erling Sørensen Poulsen

Erling Sørensen Poulsen

Næstformand og kasserer:
Erling Sørensen Poulsen
Kærgårdsvej 76
8355 Solbjerg
e-mail: lingoshot@hotmail.com
tlf. 86928357

Kontaktperson:
Annette Brøgger
e-mail: a.broegger@mail.tele.d
tlf. 23412850

Sekretær:
Henny Bauning
Mårslet Sognegård,
Obstrupvej 4,
8320 Mårslet
e-mail: hmb@km.dk
tlf. 86293440

Regnskabsfører:
Dorte Koch Jakobsen
Kirkernes Regnskabskontor
Hjulbjergvej 175
8270 Højbjerg
e-mail: dkj@km.dk
tlf: 51463006

Kirkeværge Astrup:
Ester Reintoft
Solbjerg Søvej 39
8355 Solbjerg
e-mail: esterbove@gmail.com
tlf. 86927092

Kirkeværge Tulstrup: Mette Bjerglund Andersen,
Østergård
8340 Malling
e-mail: mette@bjerglund-andersen.dk
tlf. 86541315

Kirkeværge Hvilsted: Jens Sejr Jensen,
Lethenborgvej 2
8355 Solbjerg
e-mail: jens.sejr@mail.dk
Tlf. 86531238

Stående udvalg:
Aktivitets- koncertudvalg:
Poul Evald Søgaard, Janne Kalkar, Ester Reintoft, Anne Vejbæk, Søren Jerne Jensen

Præstegårdsudvalg:
Inge Kruhøffer, Erling Sørensen Poulsen, Poul Evald Søgaard

Kirke og kirkegårdsudvalg:
Carl Ove Sørensen, Ester Reintoft, Mette Bjerglund Andersen

Valgbestyrelse:
Inge Kruhøffer, Carl Ove Sørensen, Finn Østergaard