De ansatte og tilknyttede

Fælles for Astrup Tulstrup og Hvilsted sogne:

Anne Vejbæk
Anne Vejbæk

Sognepræst:
Anne Vejbæk
Astrup Præstegård, Østergårdsvej 223
8355 Solbjerg
e-mail: anic@km.dk
tlf. 86927454 (mandag er fridag)

 

Svend Andersen
Svend Andersen

Ulønnet hjælpepræst:
Professor. dr.theol. Svend Andersen,
Astrup Præstegård, Østergårdsvej 223
8355 Solbjerg
e-mail: teosa@cas.au.dk
tlf. 86927454

Organist:
Søren Jerne Jensen
e-mail: sorenblichersvej15@hotmail.com
tlf. 26136380

Kirkesanger:
Bente Christensen
e-mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
tlf. 60953525

Astrup Sogn:
Kirketjenere:
Doris Schramm
tlf. 29425521
e-mail: doris.e.schramm@gmail.com
Anette Samsø
e-mail: samsanett@gmail.com

Hvilsted og Tulstrup Sogn:
Kirketjener:
Liljan Mortensen
e-mail: liljanmortensen@gmail.com
tlf: 31668599

Graver:
Ricko Møller
Graverkontoret, Østergårdsvej 221a
8355 Solbjerg
e-mail: astrupgraver@gmail.com
tlf. 21405014 – Kontortid 12-13

Kordegn:
Ravnsbjergkirkens Kordegnekontor
Grøfthøjparken 1
8260 Viby J
Tlf. 86287335

Sognegårdsvært:

Menighedsrådet:

Inge Kruhøffer
Inge Kruhøffer

Formand for Menighedsrådet
Inge Kruhøffer
e-mail: ingekruhoffer@gmail.com
tlf. 21485634

Næstformand og kirkeværge i Astrup:
Finn Østergaard Sørensen
e-mail: finndyredoktor@gmail.com
tlf. 28929306

 

Erling Sørensen Poulsen
Erling Sørensen Poulsen

Kasserer:
Erling Sørensen Poulsen
e-mail: lingoshot@hotmail.com
tlf. 86928357

Kontaktperson:
Annette Brøgger
e-mail: athkontakt16@gmail.com
tlf. 23412850

Sekretær:
Ninna le Fevre Lucas
e-mail: ninna.lucas@hotmail.com
tlf. 29405333

Kirkeværge Tulstrup:
Mette Bjerglund Andersen,
e-mail: mette@bjerglund-andersen.dk
tlf. 86541315

Kirkeværge Hvilsted:
Jens Sejr Jensen,
e-mail: jens.sejr@mail.dk
tlf. 86531238

Stående udvalg:
Aktivitets- koncertudvalg:
Poul Evald Søgaard, Janne Kalkar, Ester Reintoft, Anne Vejbæk, Søren Jerne Jensen, Anette Samsø

Præstegårdsudvalg:
Erling Sørensen Poulsen, Poul Evald Søgaard, Jens Rubow

Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Inge Helboe Kruhøffer, Anne Vejbæk, Ester Reintoft

Valgbestyrelse:
Finn Østergaard Sørensen (valgbestyrelsesformand), Mette Bjerglund Andersen, Jens Sejr Jensen