De ansatte og tilknyttede

Fælles for Astrup Tulstrup og Hvilsted sogne:

Anne Vejbæk
Anne Vejbæk

Sognepræst: Anne Vejbæk
Astrup Præstegård, Østergårdsvej 223
8355 Solbjerg
e-mail: anic@km.dk
tlf. 86927454 (mandag er fridag)

 

Svend Andersen
Svend Andersen

Ulønnet hjælpepræst:
Professor. dr.theol. Svend Andersen,
Astrup Præstegård, Østergårdsvej 223
8355 Solbjerg
e-mail: teosa@cas.au.dk
tlf. 86927454

Organist:
Søren Jerne Jensen
e-mail: sorenblichersvej15@hotmail.com
tlf. 26136380

Kirkesanger:
Bente Christensen
e-mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
tlf. 60953525
Barselsafløser
Atitaya Sangklang Nielsen
tlf. 29422640
G-FAST@HOTMAIL.COM

Astrup Sogn:
Kirketjener:
Doris Schramm
tlf. 29425521
Doris.e.schramm@gmail.com
Anette Samsø
samsanett@gmail.com

Hvilsted og Tulstrup Sogn:
Kirketjener:
Liljan Mortensen
e-mail: liljan@nummer12.dk
tlf: 31668599

Graver:
Ricko Møller
Graverkontoret, Østergårdsvej 221a
8355 Solbjerg
e-mail: astrupgraver@gmail.com
tlf. 21405014 – Kontortid 12-13

Kordegn:
Ravnsbjergkirkens Kordegnekontor
Grøfthøjparken 1
8260 Viby J
Tlf. 86287335

Sognegårdsvært:
Ulla Pedersen,
Østergårdsvej 221,
8355 Solbjerg
E-mail: ulla.peter@hotmail.dk
tlf. 60153048

Menighedsrådet:

Inge Kruhøffer
Inge Kruhøffer

Formand for Menighedsrådet
Inge Kruhøffer
e-mail: inge.kruhoeffer@skolekom.dk
tlf. 21485634

 

Erling Sørensen Poulsen
Erling Sørensen Poulsen

Næstformand og kasserer:
Erling Sørensen Poulsen
e-mail: lingoshot@hotmail.com
tlf. 86928357

Kontaktperson:
Annette Brøgger
e-mail: a.broegger@mail.tele.d
tlf. 23412850

Sekretær:
nærmere info følger snarest

Kirkeværge Astrup:
Ester Reintoft
e-mail: esterbove@gmail.com
tlf. 86927092

Kirkeværge Tulstrup:
Mette Bjerglund Andersen,
e-mail: mette@bjerglund-andersen.dk
tlf. 86541315

Kirkeværge Hvilsted:
Jens Sejr Jensen,
e-mail: jens.sejr@mail.dk
Tlf. 86531238

Stående udvalg:
Aktivitets- koncertudvalg:
Poul Evald Søgaard, Janne Kalkar, Ester Reintoft, Anne Vejbæk, Søren Jerne Jensen

Præstegårdsudvalg:
Inge Kruhøffer, Erling Sørensen Poulsen, Poul Evald Søgaard

Kirke og kirkegårdsudvalg:
Carl Ove Sørensen, Ester Reintoft, Mette Bjerglund Andersen

Valgbestyrelse:
Inge Kruhøffer, Carl Ove Sørensen, Finn Østergaard