Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Om Babysalmesang og De små Synger

Om Babysalmesangen:


Babysalmesang holder sommerpause i juni og
juli. Som noget nyt starter vi efterårssæsonen
allerede i august – nærmere bestemt onsdag
den 8. august 2018
Babysalmesang er for forældre og babyer
(alder 0-1 år). Til babysalmesang i Astrup
Kirke synger, sanser og danser vi os gennem
forskellige salmer og sange, og der gives
inspiration til musisk leg i hverdagen. I
august og september mødes vi igen alle onsdage
i Astrup Kirke kl. 10.30 og synger og
leger med babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi
drikker kaffe sammen i sognegården. Hold
øje med kirkens Facebookside ”Astrup
Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”, hvor der
løbende opdateres om evt. programændringer
eller aflysninger. Tilmelding er ikke
nødvendig, men ved evt. spørgsmål kan
kirkesanger Bente Christensen kontaktes på
mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
Vel mødt!

 

De små Synger:
De Små Synger holder sommerpause i juni og
juli. Efterårssæsonen i 2018 strækker sig i år
over august og september.Vi mødes første
gang onsdag den 8. august.
"De Små Synger" i Astrup Kirke er for børn i
alderen 1-5 år i følgeskab med én eller flere
forældre eller bedsteforældre. Vi synger,
spiller, leger, lytter og danser os gennem
forskellige sange, salmer og bibelfortællinger.
Har man tidligere gået til babysalmesang i
Astrup Kirke, vil man kunne genkende
mange af salmerne - men der vil også introduceres
nye undervejs.
Sæsonen starter den 8. august og derefter
mødes vi de følgende onsdage i august og
september i Astrup Kirke. Kirken er åben fra
kl. 16, hvor der serveres en lille snack i
våbenhuset, og musik og sang starter kl. 16.15
og varer ca. 40 minutter. Hold øje med
kirkens Facebookside ”Astrup Tulstrup
Hvilsted Menighedsråd”, hvor der løbende
opdateres om evt. programændringer eller
aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved evt.
spørgsmål kan kirkesanger Bente Christensen
kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com. Vel mødt!