Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Om Babysalmesang og De små Synger

 

Om Babysalmesangen:
Babysalmesang er for forældre og babyer
(alder 0-1 år). Til babysalmesang i Astrup
Kirke synger, sanser og danser vi os gennem
forskellige salmer og sange, og der
gives inspiration til musisk leg i hverdagen.
I april mødes vi alle onsdage i
Astrup Kirke kl. 10.30 og synger og leger
med babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi
drikker kaffe sammen i sognegården.
Hold øje med kirkens Facebookside
”Astrup Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”,
hvor der løbende opdateres om evt.
programændringer eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved
evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente
Christensen kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com
Vel mødt!

De små Synger:
”De Små Synger” i Astrup Kirke er for
børn i alderen 1-5 år i følgeskab med én
eller flere forældre eller bedsteforældre.
Vi synger, spiller, leger, lytter og danser
os gennem forskellige sange, salmer og
bibelfortællinger. Har man tidligere gået
til babysalmesang i Astrup Kirke, vil man
kunne genkende mange af salmerne -
men der vil også introduceres nye undervejs.
I april mødes vi alle onsdage i Astrup
Kirke. Kirken åben fra kl. 16, hvor der
serveres en lille snack i våbenhuset, og
musik og sang begynder kl. 16.15 og
varer ca. 40 minutter. Hold øje med kirkens
Facebookside ”Astrup Tulstrup
Hvilsted Menighedsråd”, hvor der løbende
opdateres om evt. programændringer
eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved
evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente
Christensen kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com.
Vel mødt!