Om Babysalmesang og De små Synger

Om Babysalmesangen:

Babysalmesang 
Babysalmesang er for forældre og babyer (alder
0-1 år). Til babysalmesang i Astrup Kirke synger,
sanser og danser vi os gennem forskellige salmer
og sange, og der gives inspiration til musisk leg i
hver dagen.
I oktober mødes vi alle onsdage (med undtagelse
af onsdag den 16. oktober i efterårsferien) i
Astrup Kirke kl. 10.30 og synger og leger med
babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi drikker kaffe
sammen i sognegården.
Hold øje med kirkens Facebookside ”Astrup Tulstrup
Hvilsted Menighedsråd”, hvor der løbende
opdateres om evt. programændringer eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved
evt. spørgsmål kan kirkesanger Atitaya kontaktes
på telf. 29422640 og mail: G-FAST@HOTMAIL.COM
Vel mødt!
De Små Synger 
“De Små Synger” i Astrup Kirke er for børn i
alderen 1-5 år i følgeskab med én eller flere
forældre eller bedsteforældre. Vi synger, spiller,
leger, lytter og danser os gennem forskellige
sange, salmer og bibelfortællinger. Har man
tidligere gået til babysalmesang i Astrup Kirke, vil
man kunne genkende mange af salmerne – men
der vil også introduceres nye undervejs.
Vi mødes alle onsdage i oktober (med undtagelse
af den 16. i efterårsferien) i Astrup Kirke. Kirken
åben fra kl. 16, hvor der serveres en lille snack
i våbenhuset, og musik og sang starter kl.
16.15 og varer ca. 40 minutter. Hold øje med
kirkens Facebookside ”Astrup Tulstrup Hvilsted
Menighedsråd”, hvor der løbende opdateres om
evt. programændringer eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved evt. spørgsmål
kan kirkesanger Atitaya kontaktes på mail:
G-FAST@HOTMAIL.COM
Vel mødt!

Vi byder Atitaya velkommenhertil!

Comments are closed.