Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Om Babysalmesang og De små Synger

 

Babysalmesangen:
Babysalmesang er for forældre og babyer
(alder 0-1 år). Til babysalmesang i Astrup
Kirke synger, sanser og danser vi os gennem
forskellige salmer og sange, og der gives
inspiration til musisk leg i hverdagen. I marts
mødes vi alle onsdage i Astrup Kirke – med
undtagelse af uge 13, onsdag den 28. marts,
hvor vi holder påskeferie. Alle øvrige onsdage
mødes vi i Astrup Kirke kl. 10.30 og synger
og leger med babyerne i ca. 40 min, hvorefter
vi drikker kaffe sammen i sognegården.
Hold øje med kirkens Facebookside ”Astrup
Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”, hvor der
løbende opdateres om evt. programændringer
eller aflysninger. Tilmelding er ikke nødvendig,
men ved evt. spørgsmål kan kirkesanger
Bente Christensen kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com
Vel mødt!

De små Synger:
”De Små Synger” i Astrup Kirke er for børn i
alderen 1-5 år i følgeskab med én eller flere
forældre eller bedsteforældre. Vi synger, spiller,
leger, lytter og danser os gennem forskellige
sange, salmer og bibelfortællinger. Har
man tidligere gået til babysalmesang i Astrup
Kirke, vil man kunne genkende mange af salmerne
- men der vil også introduceres nye
undervejs.
I marts mødes vi alle onsdage i Astrup Kirke
– med undtagelse uge 13, onsdag den 28.
marts, hvor vi holder påskeferie. Alle øvrige
onsdage er kirken åben fra kl. 16, hvor der
serveres en lille snack i våbenhuset, og musik
og sang starter kl. 16.15 og varer ca. 40 minutter.
Hold øje med kirkens Facebookside
”Astrup Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”,
hvor der løbende opdateres om evt. programændringer
eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved evt.
spørgsmål kan kirkesanger Bente Christensen
kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com.
Vel mødt til en ny sæson!