Om Babysalmesang og De små Synger

Om Babysalmesangen:

Babysalmesang Astrup Kirke
I april er der babysalmesang om onsdagen kl.
10.30 i Astrup Kirke. (NB! Bemærk, at der
ikke er babysalmesang onsdag den 17. april
pga. påsken – men alle øvrige onsdage i
måneden mødes vi.) Vi synger og leger med
babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi drikker
kaffe sammen i sognegården. Tilmelding er
ikke nødvendig, men ved evt. spørgsmål kan
kirkesanger Bente Christensen kontaktes på
mail: bente_christensen_dk@yahoo.co
De små Synger:
I april mødes vi til De Små Synger i Astrup
Kirke hver onsdag – dog med undtagelse af
onsdag den 17. april, hvor vi holder påskeferie.
Kirken er åben fra kl. 16, hvor der serveres
en lille snack i våbenhuset. Musik og
sang starter kl. 16.15 og varer ca. 40 minutter.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved evt.
spørgsmål kan kirkesanger Bente Christensen
kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com. Vel mødt!

Comments are closed.