Om Babysalmesang og De små Synger

Om Babysalmesangen og De små Synger:

Babysalmesang 
Babysalmesang er for forældre og babyer (alder
0-1 år). Til babysalmesang i Astrup Kirke synger,
sanser og danser vi os gennem forskellige salmer
og sange, og der gives inspiration til musisk
leg i hverdagen.
Vi mødes om onsdagen i Astrup kirke kl. 10.30
og synger og leger med babyerne i ca. 40 min,
hvorefter vi drikker kaffe sammen i sognegården.
Hold øje med kirkens Facebookside ”Astrup Tulstrup
Hvilsted Menighedsråd”, hvor der løbende
opdateres om evt. programændringer eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Ved evt. spørgsmål kan kirkesanger Atitaya kontaktes
på tlf.nr.:29422640
eller mail:atitayasangklang@gmail.com

De Små Synger 
’De Små Synger’ i Astrup Kirke er for børn i alderen
1-5 år i følgeskab med én eller flere forældre
eller bedsteforældre. Vi synger, spiller, leger,
lytter og danser os gennem forskellige sange,
salmer og bibelfortællinger.
Vi mødes om onsdagen i Astrup Kirke. Kirken er
åben fra kl. 16, hvor der serveres en lille snack i
våbenhuset, og musik og sang starter kl. 16.15
og varer ca. 40 minutter.
Hold øje med kirkens Facebookside ”Astrup Tulstrup
Hvilsted Menighedsråd”, hvor der løbende
opdateres om evt. programændringer eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved evt.
spørgsmål kan kirkesanger Atitaya kontaktes på
tlf.nr.: 29422640

Atitaya Sangklang Nielsen