Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Om Babysalmesang og De små Synger

Om Babysalmesangen:

Babysalmesang er for forældre og babyer
(alder 0-1 år). Til babysalmesang i Astrup
Kirke synger, sanser og danser vi os gennem
forskellige salmer og sange, og der
gives inspiration til musisk leg i hverdagen.
I september mødes vi alle tirsdage i Astrup
Kirke kl. 10.30 og synger og leger med
babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi drikker
kaffe sammen i sognegården. NB!
Bemærk, at den faste ugedag er ændret
fra onsdag til tirsdag i perioden september
2018 – februar 2019. Hold øje med kirkens
Facebookside ”Astrup Tulstrup
Hvilsted Menighedsråd”, hvor der løbende
opdateres om evt. programændringer eller
aflysninger. Tilmelding er ikke nødvendig,
men ved evt. spørgsmål kan kirkesanger
Bente Christensen kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com
Vel mødt!

De små Synger:
”De Små Synger” i Astrup Kirke er for
børn i alderen 1-5 år i følgeskab med én
eller flere forældre eller bedsteforældre. Vi
synger, spiller, leger, lytter og danser os
gennem forskellige sange, salmer og bibelfortællinger.
Har man tidligere gået til
babysalmesang i Astrup Kirke, vil man
kunne genkende mange af salmerne - men
der vil også introduceres nye undervejs.
Vi mødes alle onsdage i september i
Astrup Kirke. Kirken åben fra kl. 16, hvor
der serveres en lille snack i våbenhuset, og
musik og sang starter kl. 16.15 og varer ca.
40 minutter. Sidste gang i denne sæson er
onsdag den 26. september, da Astrup
Kirke lukkes i oktober-november pga. renovation.
Vi mødes igen i 2019. Hold øje
med kirkens Facebookside ”Astrup
Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”, hvor
der løbende opdateres om evt. programændringer
eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved
evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente
Christensen kontaktes på mail: bente_christensen_
dk@yahoo.com.
Vel mødt!