Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Om Babysalmesang og De små Synger

 

Babysalmesangen:
Babysalmesang er for forældre og babyer
(alder 0-1 år). Til babysalmesang i Astrup
Kirke synger, sanser og danser vi os gennem
forskellige salmer og sange, og der
gives inspiration til musisk leg i hverdagen.
Den nye sæson starter onsdag den
10. januar 2018. Vi mødes denne dag – og
herefter alle øvrige onsdage i januar - i
Astrup Kirke kl. 10.30 og synger og leger
med babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi
drikker kaffe sammen i sognegården.
Hold øje med kirkens Facebookside
”Astrup Tulstrup Hvilsted
Menighedsråd”, hvor der løbende opdateres
om evt. programændringer eller
aflysninger. Tilmelding er ikke nødvendig,
men ved evt. spørgsmål kan kirkesanger
Bente Christensen kontaktes på
mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
Vel mødt til en ny sæson – vi glæder os!

De små Synger:
”De Små Synger” i Astrup Kirke er for
børn i alderen 1-5 år i følgeskab med én
eller flere forældre eller bedsteforældre.
Vi synger, spiller, leger, lytter og danser
os gennem forskellige sange, salmer og
bibelfortællinger. Har man tidligere gået
til babysalmesang i Astrup Kirke, vil man
kunne genkende mange af salmerne -
men der vil også introduceres nye undervejs.
Den nye sæson starter i Astrup Kirke
onsdag den 10. januar 2018 og herefter
mødes vi alle efterfølgende onsdage i
januar. Alle onsdage er kirken åben fra kl.
16, hvor der serveres en lille snack i
våbenhuset, og musik og sang starter kl.
16.15 og varer ca. 40 minutter. Hold øje
med kirkens Facebookside ”Astrup
Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”, hvor
der løbende opdateres om evt. programædringer
eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved
evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente
Christensen kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com.
Vel mødt til en ny sæson – vi glæder os!