Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Om Babysalmesang og De små Synger

 

Babysalmesangen:
Babysalmesang er for forældre og babyer (alder 0-
1 år). Til babysalmesang synger, sanser og danser
vi os gennem forskellige salmer og sange, og der
gives inspiration til musisk leg i hverdagen. Vi
mødes alle onsdage i november i Astrup Kirke kl.
10.30 og synger og leger med babyerne i ca. 40
min, hvorefter vi drikker kaffe sammen i sognegården.
Hold øje med kirkens Facebookside
”Astrup Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”, hvor
der løbende opdateres om evt. programændringer
eller aflysninger. Tilmelding er ikke nødvendig,
men ved evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente
Christensen kontaktes på mail: bente_christensen_
dk@yahoo.com

De små Synger:
”De Små Synger” er for børn i alderen 1-5 år i følgeskab
med én eller flere forældre eller bedsteforældre.
Vi synger, spiller, leger, lytter og danser os
gennem forskellige sange, salmer og bibelfortællinger.
Har man tidligere gået til babysalmesang i
Astrup Kirke, vil man kunne genkende mange af
salmerne - men der vil også introduceres nye
undervejs.
Vi mødes hver onsdag i november i Astrup Kirke.
Alle onsdage er kirken åben fra kl. 16.00, hvor der
serveres en lille snack i våbenhuset, og musik og
sang starter kl. 16.15 og varer ca. 40 minutter.
Vi afslutter efterårssæsonen onsdag den 29.
november, hvor vi inviterer til fællesspisning og
hyggeligt samvær i Sognegården umiddelbart
efter, vi er færdige med at synge i kirken kl. 17.00
Menuen er børnevenlig, og der er mulighed for at
købe en øl/vand.
Prisen for at deltage er 25 kr. for voksne og gratis for børn.
Tilmelding til fællesspisning sendes på mail til
kirkesanger Bente Christensen: bente_christensen_dk@yahoo.com.
Tilmeldingsfristen er onsdag den 22. november.