Denne måneds digt og bevingede ord

MED ET FADERVOR I PAGT SKAL DU ALDRIG GYSE
I skrivende stund, hvor et nyt år er begyndt, ser
mange tilbage på de betydningsfulde begivenheder
i det forgangne år. Denne gang kan man
ovenikøbet se tilbage på et helt årti. Og samtidig
vender man blikket mod fremtiden og spørger,
hvad vi kan forvente os af det nye år.
I kirken hørte vi til nytårsdags gudstjeneste, at
”tusind år er i Guds øjne som dagen i går” og at
han ”lader mennesket vende tilbage til støvet”. Vi
bad ham ”lære os at holde tal på vore dage, så vi
får visdom i hjertet” (Salme 90).
I evangelieteksten (Matthæus 6,5-13) hørte vi på
en måde, hvordan vi lærer at få visdom i hjertet.
Her fortæller Jesus nemlig, hvordan vi ikke skal
bede: som storsnakkende hyklere. Nej, vi skal
bede Fadervor! Men hvad vil det egentlig sige
at bede sit Fadervor? Jesus modsiger tilsyneladende
sig selv: ”Jeres fader ved, hvad I trænger
til, endnu før I beder ham om det”. Hvis det er
tilfældet, hvorfor så overhovedet bede?
Det spørgsmål kan vi få svar på i Martin Luthers
Lille Katekismus. Om bønnen ”ske din vilje” siger
han fx, at Guds vilje selvfølgelig sker uafhængigt
af vor bøn. Hvad vi beder om, er at Guds vilje
også må ske hos os. Guds vilje er at vi bevarer
troen på, at han gennem sin søn viser os sin
ubetingede kærligheden Med den tro kan vi fortrøstningsfuldt
se en usikker frem-tid i møde.
Den mærkeligste bøn i Fadervor er måske ”led os
ikke i fristelse”. Det lyder som om der var fare for,
at Gud ville udsætte os mennesker for fristelse.
Det afviser Luther: ”Gud frister ingen”. Hvad vi
beder om her, er at Gud vil beskytte os mod fristelse
i meget omfattende betydning. Han nævner
fristelsen til at opgive sin tro, at fortvivle eller
anfægtes. Vi kan måske sige, at bønnen ifølge
Luther handler om at få styrke til at fastholde
troen på livets betydnings fylde og godheden
Der er god mening i, at vi netop ved det nye års
begyndelse bliver opfordret til at bede Fadervor.
En bøn er ikke en præstation, men en tillidserklæring
til den Gud, der vil os mennesker
det godt, også i det nye år. Og hvis vi søger en
nærmere forståelse af, hvad vi beder om i Fadervor,
er Luthers forklaring stadigvæk god at få
forstand af. Og man behøver ikke at lede længe
efter hans Lille Katekismus – den står i Salmebogen
side 965 til 975. Så:
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!
Svend Andersen

HJERTE LØFT DIN GLÆDES VINGER

Med højtiden for øje er adventstiden så
skøn. Vi bør nyde dagene, mens vi tæller
neden Nyde dagene til eftertanke; indkredse
og udfolde, hvad julemåneden
afføder af tanker om livet, sorgen og
glæden, måske geare ned og minde os
selv om, hvad det det hele handler om.
Det er skønt med glitter, glimmer, gløgg
og guirlander – børnene elsker det – vores
julekalenderkulturarv, men vi voksne
har nok brug for noget mere – måske
ritualisere og indramme december-dagene
for at stemme vores højtidsglæde. I
kirkerne er det muligt, når dørene åbnes
for gudstjenester, kirkespil og musik.
Kirkerne står som lysende perler rundt i
landskaberne. Kom ind i varmen og vær med!
Glædelig advent til alle
Anne Vejbæk

DEN KRISTNE RELIGION
(EN VEJVISER. AF KRISTOFFER GARNE)

Alle religioner og alle samfund har ritualer
ved livets store overgange: Fødsel, voksenlivet,
familielivet og døden. I kirken har vi disse
ritualer i form af barnedåb, konfirmation, vielse
og begravelse. Vi har et grundlæggende behov
for ritualer ved livets store overgange. Det er
nødvendigt for os, at vi et øjeblik bliver taget ud
af hverdagslivet og ser, at tingene forandrer sig.
Vi har brug for at markere, at der sker noget
nyt. Feste og fejre – eller sørge – og forberede
os på, at tingene nu bliver anderledes, når
hverdagen melder sig igen. Jeg tror, at alle
mennesker har et sådant behov for ritualer.
Hvis ikke vi markerer tingenes forandring, kan
vi have svært ved at indse dem. Og vi vel gerne
fejre eller sørge, når der sker noget afgørende.
Lad det være sagt med det samme: Når folkekirken
har så kraftigt et tag i den danske befolkning,
så er det ikke mindst, fordi den opfylder
vores grundlæggende behov for ritualer. Dette
gør folkekirken på en højtidelig og alvorlig måde,
der ikke ændrer sig mere med tiden, end at det
er de samme ritualer, som også vores levende og
døde forfædre brugte. Ritualer skaber sammenhæng
i tilværelsen og sammenhæng på tværs af
generationerne.

IDENTITET OG OPGAVE
(SJÆLESORG NÅR LIVET GÅR I STYKKER)
Ethvert menneske lader til at have et eget indre
rum som intet andet menneske kan følge med i.
Det rum er stedet for den eksistentielle ensomhed
og stedet, hvor vi har det allersmukkeste, vi
har oplevet, det som har været mest betydningsfuldt
for os.
Derinde har vi også det mest smertefulde, det
vi skammer os allermest over, det som har gjort
os ondt, og dér findes også dét vi ikke taler med
nogen om. Gud kan være med i det rum, men
intet andet menneske.
Af Kerstin Dillmar og Lars Björklund

NYTÅR
Kom hjerte, tag din regnskabsbog –
Samvittighedsprøve til nytår
’Lad os så kende at tælle vore dage, så vi får
visdom i hjertet’

1. Kom hjerte, tag din regnskabsbog
og se dig lidt tilbage!
Se til om du var rigtig klog
i dine år og dage!
Med julens gave har jo Gud
sin lov i hjertet skrevet.
Men kærlighedens gode bud,
har du dem efterlevet?

2. At verdens hersker steg herned
fra himlens slot og plæner
til stald og krybbe, kors og død
– for vores liv – som tjener,
det kalder tit det spørgsmål frem,
når klokken ringer el’ve:
Har du, min sjæl, en skat, for hvem
du ville gå til helved?

3. Dog, lad det ikke gå dig sjæl,
som dem af dine fædre,
der altid prædkede moral
og altid vidste bedre,
men lå til sidst og spurgte: Var
det hele egoisme? Og hørte djævle le til svar:
Ja, ja! Det var det skisme!

4. Nej, nej! Guds bud på himlens hvælv
står klippefast rebelske
med: Elsk din næste, som dig selv!
og: Elsk, som du er elsket!
Så egoismen er der i
alt godt, vi gør hinanden!
At blive egoismefri
– den stræben opfandt Fanden!

5. Så lad nu vær at plage dig
og kredse om motivet.
Bed, Gud i nye dage dig
gi’ lys og kraft i livet!
For det med egoet og Gud
er ikke enten – eller!
Følg du blot kærlighedens bud
– og dø, om så det gælder!

6. Så ber vi, Gud, før tæppefald:
Hjælp os – det år, der kommer,
at se – og gøre det, vi skal!
Og vær en nådig dommer!
Og gør så djævlene til grin!
Fyld ånd i kaffekanden!
Gør alle os til brød og vin
til glæde for hinanden.

Hans Anker Jørgensen fra digtsamlingen ’ Du
skal se dit land fra Vejrhøj, før du dør’

SOLSORTE DECEMBERFUGL
Tekst: Edith Traneberg
Musik: Carl Ulrik Munk-Andersen

1. Solsorte decemberfugl
Dagene mørkner, kolde og grå.
Solsorte decemberfugl,
Syng om, at det bli’r jul
Ja, syng om en glæde, der gror
Som en spire, dybt i jorden
Syng, sorte decemberfugl,
Syng om at, det bli’r jul.

2. Solsorte decemberfugl
Lyset forude stoler vi på
Solsorte decemberfugl
Syng om, at det bli’r jul
For netop når solen står lavt
Får vi solen som en gave
Syng, sorte decemberfugl
Syng om, at det bli’r jul.

3. Solsorte decemberfugl
Håb er som gyldne korn mellem strå
Solsorte decemberfugl
Syng om, at det bli’r jul.
Ja, syng om at stjernen blev tændt
Og at solen nu vil vende
Syng, sorte decemberfugl
Så bli’r det rigtig jul.

( Én af de sange, som Astrup Kirkes
Børnekor vil synge i Hvilsted kirke 2.
søndag i Advent kl. 14.00)
ALLEHELGEN
Bagerst i Haven

1. Bagerst i haven der sidder jeg tit
kigger på blomster og blade
tænker på livet og det der blev mit
det jeg engang skal forlade.

2. Søger dig, Herre, men himlen er stum
havet ved intet at sige
måne og stjerner er tavse derom
hvor er dit sted og dit rige?

3. Findes der sangfugle dér hvor du er
svaler der kvidrer ved morgen?
Græder du stadig for dem du har kær
mindes du angsten og sorgen?

4. Husker du nætter med rullende tog
tungt gennem mørket derude?
Var du den natsværmervinge der slog
blødt mod min oplyste rude?

5. Yderst på bænken her sidder jeg lidt
skjult bag ved grene og kviste
beder i stilhed for det der blev mit
dem som jeg frygter at miste.

6. Fuglene kvidrer i hassel og pil
her er det sted du vil være
lyse din fred her hvor livet bliver til
midt i det kendte og nære.

Lisbeth Smedegaard Andersen 2011

 

Lysende lunde

Nu lyser løv i lunde,
grønt ligger Danmarks land
imellem blanke sunde,
et skjold med sølverrand
Frugtblomsters hvide pletter
det rige, grønne felt,
Mens højt de lyse nætter
slår ud sit sommertelt.

Nu løses fugletunger
af vinterdødens band,
et solskinskor de sjunger
i skovens frie land;
– de kalder os, de stemmer,
ud fra vort hverdagsbur,
fjernt fra dets fangetremmer
at finde dig, natur!

Den frihed, som vi savner
bag byens mur og tag,
på åben mark vi favner
en solglad junidag;
så skære er dens kinder
som æbleblomstens blad,
og om dens hår sig vinder
dugdråbers perlerad.

Du lyse, friske sommer!
vor friheds unge brud,
fra støv og støj vi kommer
til fred og stilhed ud.
Vort liv til lyst du vende
på dagens solskinsfelt,
og over os du spænde
de lyse nætters telt!

Johannes Jørgensen

 

EN PÅSKESALME
Hvad er det at møde den opstandne mester
i live igen
trods pinen og døden, soldater og præster,
trods svig af en ven?
Det er som at indse det, blændet af tårer:
Hvor var jeg en indskrænket, hjerteløs dåre.

Det er som at høre en gravengels stemme:
Han er ikke her!
Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme,
han møder jer der!
Det er, som når livet det vender tilbage,
som brød, vi skal bryde, som vin, vi skal smage.

Det er som disciple på Emmaus-vejen
alene, skønt to, at møde en fremmed og mærke forlegen,
hans ord må vi tro;
han udlægger Skriften, så hjerterne brænder,
han minder utroligt om en, som vi kender.

Det er som en ånd gennem lukkede døre
i kød og i blod, der sender os, siger os, hvad vi skal gøre,
og indgyder mod,
så den, der er bange for hån og for stening,
tør gøre i dag, hvad evigt gir mening.

Det er som et forhæng, der rives til side
på højeste sted,
og mesteren står der og gir dig i tide
sin evige fred.
Det er som i lovsang, lyksalig og svimmel,
at se ham som Gud i den syvende himmel.
Februar 2018
I en jernhård vinter
In The Bleak Midwinter

1. I en jernhård vinter, ramt af iskold blæst,
i en verden lammet som af evig frost, fra en
jord begravet under is og sne
råbte vi mod himlen: Hjælp os, Hjælp os nu!

2. Ingen jernhård verden, ingen iskold vind,
ingen magt kan standse kærlighedens ånd.
Nådens rige spirer under is og sne
som en hvedekerne, som et sennepsfrø.

3. I en stald på marken, finder Josef læ.
Himlens dronning føder på et gulv med hø.
Vismænd bringer gaver med til fødselsfest.
Hvad har jeg til barnet ved Marias bryst?

4. Hvis jeg var en hyrde, kom jeg med et kid.
Hvis jeg var en vismand, gav jeg råd og mad.
Hvis jeg var en rig mand, gav jeg dyre ting.
Barn i krybben, tag mod mit hjertes sang!

Januar 2018
LØFT NU BLIKKET! OG SE HVOR
GUDS KÆRLIGHED STRÅLER!
OMFAVN JORDENS
KAMELER OG ÆSLER OG TÅBER!
LYS PÅ JORD,
JULENATS SKABERORD
ØJE; SE HØJT I DET LAVE
Sten Kaalø

December 2017
JULESALME
1. Så hør dem da endnu en gang,
de løfterige ord,
som himles høje engle sang
om julefred på jord.
Vær stille bange sind,
og læg dig kolde vind,
mens Gud med barnehånd
bevæger verden.

2. Og hærges jordens lille sted
af had og hykleri,
og lyder fromme ord om fred
som blodig ironi,
her lever dog et håb,
her går et længselsråb,
at Gud med barnehånd
bevæger verden.

3. Og går du her som en af dem,
der ingen stjerne ser,
og synes julens Betlehem
dig fjern fra det der sker,
måske det da er dig,
som ser den anden vej,
mens Gud med barnehånd
bevæger verden.

4. Ja, syng igen, Guds englekor,
måske, måske engang
begynder denne mørke jord
at nynne jeres sang.
Vær stille bange sind,
og læg dig kolde vind,
mens Gud med barnehånd
bevæger verden.

Lars Busk Sørensen 2004
ALLE ØNSKES EN GOD ADVENTSTID
OG EN GLÆDELIG JUL

November 2017
TAKSIGELSE

Tak for dig.
Tak for de dage jeg måtte dele med dig,
og fordi jeg har været elsket af dig.
Tak fordi jeg måtte være vidne til dit liv,
og fordi du havde tillid til mig.

Tak fordi jeg har måttet være vigtig for dig,
og fordi jeg kender varmen fra din omfavnelse.

Tak fordi jeg har minder om dig.

Tak fordi jeg fik identitet og ansigt af dig,
og fordi jeg mærkede livets grøde gennem dig.

Tak fordi du har kysset mig med din levende mund.

Helle Søtrup, fra digtsamlingen ’Send flere engle’

Sommer 2017
En konfirmationssang

Gud, du kender alle mine veje,
også dem jeg ikke selv forstår.
Du, som satte kloden til at dreje,
ser din skabning, hvor vi står og går,
og når dine børn bli’r for forfløjne,
ser du på os med de milde øjne.

Gud, du kender alle mine tanker,
også dem jeg ikke selv kan li.
Du kan høre hjerterne, der banker,
når de mørke skygger går forbi,
og før ordene forlader munden,
kender du dem alle ned til grunden.

Gud, du kender alle mine dage,
også dem jeg ikke selv har mødt.
Du ser både fremad og tilbage,
du har elsket mig, før jeg blev født,
i din bog stod mine dage skrevet,
før en eneste af dem var levet.

Livet rækker sine fremtidshænder
ud mod mig og siger kærligt: Kom!
Jeg går ud i det, jeg ikke kender,
det jeg håber på og drømmer om.
Gode Gud, det er så godt at vide,
du er overalt og ved min side.

Troen, håbet, kærligheden, livet,
alting får jeg af din gode hånd,
fremtidsmål og drømme får jeg givet,
bind mig tæt til dig med stærke bånd,
så jeg aldrig kommer til at glemme,
hvem jeg er, og hvor jeg hører hjemme.

Forfatter: Bente Graugaard Nielsen
(kan synges på mel:
Du som gir os liv og gør os glade)

Maj 2017

GÅ GENNEM BYENS LANGE LIGE GADER

Gå gennem byens lange lige gader,
du sommerlyse Helligånd,
stryg ømt hen over slidte grå facader,
og rør de trætte smilebånd,
så troen gror, og håber bor,
hvor dørene bliver åbnet for de andre.

Smut ind i vores smalle trappegange,
september-milde kærlighed,
og syng om Gud for dem, der sidder bange,
og dem, hvis mod blev slået ned,
så triste ler, og blinde ser,
og livet stadigvæk er værd at leve.

Blæs ny luft gennem kirker og kontorer,
du vinterklare sandhedsånd,
træng ind i magtens kolde korridorer,
og tænd os med Guds egen hånd,
så vores by med lys på ny
kan smykke sig i glæde til Hans komme.

Kom til os, hvor vi frygter for hinanden,
du forårskåde skabermagt,
forkynd at Jesus Kristus er opstanden
og venter os, som han har sagt,
så vi går ud i tro på Gud
og lever uden frygt i nådens sommer.

Holger Lissner ( Fra ’100 salmer’)

April 2017

DET ER PÅSKE OG VI MÅ SPØRGE:
HVEM ELSKER EN KAIN?

1. Hvem elsker en Kain og en Judas?
Jeg ser dem hver dag i mit spejl
og ved, at jeg ikke er bedre
end dem, der for alvor går fejl.

2. Jeg kender fornægteren, Peter,
hvem vover at kalde sig tro?
Selv hører jeg hanen, der galer,
og tænker: Ja, Peter, vi to.

3. Men Kristus, Jeg tror på, du elsker
og når dem, som ingen kan nå.
Du bad fra dit kors for os alle,
os tabte, der står og ser på.

4. Langfredag er dagen, der viser
os alle, hvor langt du vil gå,
så langt, at du når os fortabte,
men det kan kun tabte forstå.

5. Hvem elsker en Kain og en Judas?
Den samme, som tilgiver mig.
Så går jeg, trods haner, der galer,
med Kristus min Emmausvej.

Tekst: Niels Johansen 2015
( Fra Lutherrosen – 17 salmer)

Marts 2017

FAR, HVEM MON MIT
HJERTE BANKER FOR
Far, hvem mon banker mit hjerte?
Er det Gud? Kan hun ikke la vær?
Hun har mange usynlige hænder
for tænk på hvor mange vi er
Far, når jeg sover så tror jeg
nok at Gud trækker vejret for mig
og far vil du ikke godt love
at Gud også gør det for dig?
Nogen får ingen godnatsang
og nogen har slet intet hjem
skal vi ikke be Gud om at synge
en lille godnatsang for dem?

NÅR STEMMER
OG FUGLE FORSTUMMER
Når den jeg har elsket er borte
og ikke kan mærke hvor hårdt
min kærlighed skriger og jager
og nægter at vende sig bort
Når den jeg vil røre er borte
og ikke kan vide hvor tit
min kalden forsvinder i intet
som døende ensomme skridt
Så lov mig du findes i døden
så lov mig du åbner din favn
med himmelske, lysstærke arme
og siger min elskedes navn.
Eksempler på salmer af Iben Krogsdal,
som man kan høre mere om ved arrangementet
den 25. marts.

Februar 2017

DEN STØRSTE BEGRÆNSNING I DIT LIV

Den største begrænsning i dit liv
er din egen overbevisning om,
at det ikke kan lade sig gøre

Musik er den kunstart der står os allernærmest
fordi den er følelsernes og stemningernes kunstart
den går lige ind uden om al tanke, vilje og fornuft

kirken kan være fyldt med poetiske oplevelser
en god prædiken er for mig en livsoplysende prædiken
der minder os om at vi lever i et fællesskab med hinanden.

Simon Grotrian 2016

Januar 2017

Året, som i dag oprinder,
hilser vi med håb til Gud,
ingen ved, om, når det svinder,
han det da kan synge ud;
men, vor gud, vi tror og ved,
evig er din miskundhed.
Gud, på alt, hvad os skal hænde,
gør en god og salig ende.

N.F.S.Grundtvig 1851

 

December 2016

Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de visker om barnet som netop blev til:
I nat kan I møde ham her hvis I vil!

Måske er vi store, i nat er vi små
måske skal vi fejle, i nat skal vi få
i nat kalder Gud sine mennesker frem:
Her har I mit barn, I skal være hans hjem!

Han spjætter af livskraft i hjertet på os
som tænder stearinlys i mørket på trods
små lys der skal strømme mod dem vi er nær
og dem som er fjerne og dem, som vi er

I stuer, i kirker, i tanker, i år
ved sygehussenge hvor håbsengle går
skal Guds hånd i nat trække angststikket ud
og røre os stille for julen er Gud

I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro
at selv helt alene er mennesket to
at barnet fra himlen skal vokse sig stort
det sted i os selv hvor vi kommer til kort

I nat skal vi tænde decembernatslys
og gyse af glæde og dele det gys.
Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet
af julenatsfryd over det der er sket!

Iben Krogsdal, 2009.

November 2016

Novembers lave sol,
de høje tårne,
en enlig klokkes bøn
til den enbårne.
En sky for solen,
vinterstormen kommer
med død og dom
og længsel efter sommer.

November: Stille sorg
ved Allehelgen.
Finanslov, julemarked,
vragen og vælgen.
Den tunge regn,
de våde sorte gader.
Sireners hyl,
blå blink i spejlfacader.

November:
Bål af affald,
avner, grene.
Det er den mørke tid
på verdens scene.
På scenen står
med slangebid i hælen
Guds søn og taler dom
til folkesjælen:

Gå bort fra mig.
Da jeg var syg og bange
og sulten, tørstig, nøgen,
fremmed, fange,
kom I mig da til hjælp
i mine smerter?
Gå bort! Min dom er hård
som jeres hjerter!

November: Iskold nat
med klare stjerner.
Nu dør og spirer
jordens hvedekerner.
Gud! Tænd din midnatssol
i mørkets hjerte.
Forløs med advents ve
novembers smerte.

Hans Anker Jørgensen 2001

Oktober 2016

Pilgrimssangen

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være dig en ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig – i sin hånd.

Må din dag se mange timer,
og må natten skænke dig sin fred,
og må mørket læge dine sår,
og må lyset leve i dit blik,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig – i sin hånd.

Må din lut få mange strenge,
og må tanken spænde højt sin flugt,
må din visdom finde til sin brønd
og din latter lette som en fugl,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig – i sin hånd.

Må din tro bevare gløden
og dit håb sit stærke vingeslag,
og må kærligheden fylde dig,
og må Gud velsigne dig og dit,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig – i sin hånd.

Keltisk sang. Første vers oversat v. Per Harling, Sverige
– og resten v. Holger Lissner, med få ændringer, så melodien passer til den danske tekst…

Hør den fremført her.

September 2016

Septembers himmel er så blå …

Septembers himmel er så blå
dens skyer lyser hvide
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro
imellem træer og tage
en munter glæde ved at gro
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

Hver stubbet mark, vi stirrer på
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

Tekst:Alex Garff, 1949
Melodi: Otto Mortensen, 1947

Hør den med Akademisk Kor, Århus – klik her

August 2016

Tilegnelse

Jeg takker dig,
høstgrå hav,
for dit store suk.

Og dig,
verden,
for venskab.

Og dig,
hverdag,
for dit tillidsfulde blik.

Og dig,
broder,
for al din id og iver.

Du som i forrige uge,
hed i kammen,
malede den sammenkrummede okse på hulens væg i Altamira!

Du som i forgårs
var med til at polere manken
på den store sfinx i Gizeh!

Og som igår
sad i træet
Og kiggede forhippet på Jesus!

Og som for en time siden
som første mand i verden
rundede de tordnende rev ved Kap Bojador!

Og som nu i dette øjeblik
i skabende henrykkelse
forbereder din første rumfart!

Og som måske allerede i aften er et henvejret sagn
– et bundløst sus i vissent græs
– et smuldrende smil i mørket.

William Heinesen

REDIGERET AFTHOMAS BREDSDORFF
Begynder man bagfra, vil man tro, at det her handler om, hvor ubetydeligt mennesket er: Hans dage er som græs, et smuldrende smil i mørket. Men digtets stemning er den modsatte af den Davids salme i Det Gamle Testamente, hvor Herren er alt, og mennesket er som det græs, vejret er faret over og har blæst væk. Nej, for Heinesen er de der alle samtidig, hulemaleren fra i går og rumfareren af i morgen. Heinesen var en ven af verden.
thomas.bredsdorff@pol.dk
’Tilegnelse’ står i ’Hymne og harmsang’, som William
Heinesen, 61 år gammel, udgav hos Gyldendal 1961.
Bragt i Politiken 9/8-2016