Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Kirkens Børnekor og Musikalsk Legestue

Børnekoret
Intet p.t.

Musikalsk legestue
Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke for
dagplejebørn, onsdag 7. marts og onsdag 21.
marts kl. 9-9.45.
Her synger vi, fortæller historier og hygger os
med musik og sæbebobler – alt sammen
under ledelse af Astrup Kirkes organist,
Søren Jensen