Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Kirkens Børnekor og Musikalsk Legestue

Børnekoret

Musikalsk Legestue for dagplejebørn i Solbjerg

Onsdagene den 8. november og 22. november kl.
9.00 er der musikalsk legestue for dagplejebørn i
Astrup Kirke. Vi synger salmer og sange med fagter
og rytme-æg, fortæller historier, og lytter til
orglet. Det hele ledes af kirkens organist, Søren Jensen.