Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Kirkens Børnekor og Musikalsk Legestue

ASTRUP KIRKES BØRNEKOR

Vi optager løbende nye sangere i Astrup
Kirkes nystartede børnekor for elever i 4-6.
klasse! Vi øver hver mandag kl. 15-16 i
musiklokalet på Solbjergskolen.
Forudsætningerne for at synge med i koret er
lysten til at synge, samt regelmæssig deltagelse
i korprøverne. Til korprøverne synger vi
sange og salmer, laver sanglege og rymeøvelser,
træner vores stemmer og øver os i at
synge sammen! Børnekoret optræder 1-2
gange halvårligt ved højmesser i Astrup
Kirke, på Lokalcenter Solbjerg eller ved andre
arrangementer tilknyttet Astrup Kirke. Det er
gratis at deltage i koret, men stabilt fremmøde
forventes!
Tilmelding kan ske til kirkesanger og korleder
Bente Christensen på mail: bente_christensen_
dk@yahoo.com eller ved fremmøde
til en korprøve mandage kl. 15-16 i musiklokalet
på Solbjergskolen. Vel mødt!

 

 

Musikalsk legestue

Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke for dagplejebørn igen onsdag den 29. august kl. 9.00-9.45.
Her synger vi, fortæller historier og hygger os med musik og sæbebobler – alt sammen under ledelse af Astrup Kirkes organist,
Søren Jensen.