Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Kirkens Børnekor og Musikalsk Legestue

Børnekoret
Intet p.t.

Musikalsk legestue
Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke
for dagplejebørn, onsdag den 4. april og
onsdag 18. april kl. 9-9.45.
Her synger vi, fortæller historier og hygger
os med musik og sæbebobler – alt
sammen under ledelse af Astrup Kirkes
organist, Søren Jensen.