Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Kirkens Børnekor og Musikalsk Legestue

Børnekoret
Til efteråret starter vi et børnekor i Astrup
Kirke! Koret er for børn i 3-6. klasse og forudsætningerne
for at deltage er lysten til at
synge, samt regelmæssig deltagelse i korprøverne.
Til korprøverne synger vi sange og
salmer, laver sanglege og rytmeøvelser, træner
vores stemmer og øver os i at synge sammen!
Koret øver hver tirsdag på Solbjergskolen, og
den forventede start i uge 34, tirsdag den 21.
august. Derefter følger korets øvegange
skoleårets gang med ferier og fridage.
Børnekoret optræder 1-2 gange halvårligt ved
højmesser i Astrup Kirke, på Lokalcenter
Solbjerg eller ved andre arrangementer
tilknyttet Astrup Kirke. Det er gratis at deltage
i koret, men stabilt fremmøde forventes.
Børnekoret ledes af kirkesanger Bente
Christensen, der har en bred sang- og dramaerfaring
og bl.a. er uddannet fra Vestervig
Kirkemusikskole og Dramaturgi v. Aarhus
Universitet.
Evt. spørgsmål vedr. børnekoret kan rettes til
Bente på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com Yderligere
informationer om børnekoret lægges ud på
kirkens hjemmeside i løbet af sommeren

Musikalsk legestue
Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke for
dagplejebørn igen onsdag den 29. august kl.
9.00-9.45. Her synger vi, fortæller historier og
hygger os med musik og sæbebobler – alt
sammen under ledelse af Astrup Kirkes
organist, Søren Jensen.