Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Om Fredagssang og Torsdags Aftenssang

Syng med Søren - Fredagssang
Fredag den 26. januar kl. 10.00 er der
igen fredagssang i sognegården.
Vi synger fra Højskolesangbogen og
snakker om sangene, teksterne og hvad
der ellers ligger os på sinde.
Arrangementet ledes af kirkens organist,
Søren Jensen, og der vil undervejs være
kaffe og kage.
Sangaften med Søren

Starter igen forår 2018.