Værd at vide om …

TAKSTER FOR KIRKEGÅRDENE

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus kommune har på sit møde den 29. maj 2012 besluttet nye takster for kirkegårdene under de enkelte menighedsråd i Aarhus Kommune. Der er tale om, at der på baggrund af lovkrav om en ensartet prisstruktur på kirkegårde i et ligningsområde, altså her i Aarhus Kommune, er sket en tilpasning af de enkelte priser. Budgetudvalget har besluttet at der for de væsentlige ydelser skal være en ens pris uanset hvilken folkekirkelig kirkegård i kommunen, man ønsker at blive begravet eller bisat på. Aftalen hentes her: Takster – vores kirkegårde

Oplysninger om forskellige forhold vedrørende kirkerne:

Om de kommende gudstjenesters salmer …

Om gudstjenestens gang …

Om kirkeårets gang …

Om aftaler med …

Om babysalmesang

Om fredagssang

De seneste døbte og gifte fra kirkerne …

KIRKEBIL

Der har i nogen tid været vanskeligheder for kirkegængere, som har benyttet Taxa som kirkebil. I en række tilfælde er kirkebilen desværre udeblevet efter gudstjenesten. Det forhold skulle der være rettet op på nu, idet vi har aftalt med Århus Taxa, at der, hver gang der bestilles kirkebil, automatisk også vil blive sendt en taxa til kirken efter gudstjenesten for at køre kirkegængerne hjem igen. Ved bestilling af kirkebil hos Århus Taxa (89484848) gælder det som hidtil, at bilen skal bestilles inden kl. 8.30 søndag morgen.  Man vil benytte en taxavogn til transport af dem, som har bestilt bil.

Menighedsrådet