Menighedsrådets medlemmer

Astrup:

Anne Vejbæk, Østergårdsvej 223,
8355 Solbjerg, 86 92 74 54, anic@km.dk

Inge Helboe Kruhøffer, 21 48 56 34, inge.kruhoeffer@skolekom.dk

Carl Ove Sørensen, 86 92 75 71, carl.ove@privat.dk

Erling Sørensen Poulsen, 86 92 83 57, lingoshot@hotmail.com

Ester Bove Reintoft, 86 92 70 92, esterbove@gmail.com

Annette Brøgger, 23 41 28 50, a.broegger@mail.tele.dk

Suppleanter:
Poul Evald Søgaard, 86 92 75 67, pes@energyconsult.dk

Finn Østergård Sørensen
finn@oedh.dk

Tulstrup:

Mette Bjerglund Andersen, 86 54 13 15, 24 63 29 03, mette@bjerglund-andersen.dk

Suppleant: ingen

Hvilsted:

Maja Christensen
majachris@live.dk

Suppleant:
Jens Sejr Jensen, 86 53 12 38, jens.sejr@mail.dk

Menighedsrådets faste poster:

Formand Inge Helboe Kruhøffer
Næstformand Carl Ove Sørensen
Kasserer Erling Sørensen Poulsen

Kirkeværger:
Ester Bove Reintoft (Astrup)
Mette Bjerglund Andersen (Tulstrup)
Jens Sejr Jensen (Hvilsted)

Præstegårdsudvalget:
Inge Helboe Kruhøffer
Erling Sørensen Poulsen
Poul Evald Søgaard

Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Carl Ove Sørensen
Ester Bove Reintoft

Arrangementsudvalget:
Anne Vejbæk, Ester Bové Reintoft, Janne Kalkar, Mette Bjerglund Andersen, Poul Evald Søgaard, Søren Jerne Jensen