Menighedsrådet, dets poster og udvalg

Astrup:
Annika Rasmussen, Astrup Præstegård,
8355 Solbjerg, 86927454/60153048, al@km.dk
Inge Helboe Kruhøffer, 21485634, ingekruhoffer@gmail.com
Erling Sørensen Poulsen, 86928357, lingoshot@hotmail.com
Finn Østergård Sørensen, 28929306, finndyredoktor@gmail.com
Ester Bové Reintoft, 86927092, esterbove@gmail.com
Annette Brøgger, 23412850, athkontakt16@gmail.com
Ninna le Fevre Lucas, 29405333, ninna.lucas@hotmail.com
Stedfortræder:
Poul Evald Søgaard, 86927567, pes@energyconsult.dk

Tulstrup:
Mette Bjerglund Andersen, 86541315, 24632903, mette@bjerglund-andersen.dk
Stedfortræder: ingen

Hvilsted:
Jens Sejr Jensen, 86531238, jens.sejr@mail.dk
Stedfortræder: ingen

Menighedsrådets faste poster:
Formand: Inge Helboe Kruhøffer
Næstformand: Finn Østergaard Sørensen
Kasserer: Erling Sørensen Poulsen
Kontaktperson: Annette Brøgger
Sekretær: Ninna le Fevre Lucas

Kirkeværger:
Finn Østergaard Sørensen (Astrup)
Mette Bjerglund Andersen (Tulstrup)
Jens Sejr Jensen (Hvilsted)

Præstegårdsudvalget:
Erling Sørensen Poulsen
Poul Evald Søgaard

Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Inge Helboe Kruhøffer
Ester Bové Reintoft

Arrangementsudvalget:
Annika Rasmussen
Ester Bové Reintoft
Ninna le Fevre Lucas
Janne Kalkar
Mette Bjerglund Andersen
Poul Evald Søgaard
Søren Jerne Jensen