Menighedsrådet

Menighedsrådets medlemmer
Menighedsrådsmøderne

MENIGHEDSRÅDSVALGET NOVEMBER 2016

Astrup Sogn:
Inge Kruhøffer
Erling Sørensen Poulsen
Carl Ove Sørensen
Annette Brøgger
Ester Bové Reintoft
suppleanter:
Finn Østergaard Sørensen
Poul Evald Søgaard

Tulstrup Sogn:
Mette Bjerglund Andersen
suppleant: – ingen

Hvilsted Sogn:
Maja Christensen
suppleant:
Jens Sejr Jensen