Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Om aftaler vedrørende …

ALLE AFTALER OM KIRKELIGE HANDLINGER:  Træffes med sognepræsten.

-

ALLE ATTESTER:  Dåbsattester, navne- og vielsesattester m.v. udstedes af sognepræsten.

-

VED FØDSLER:  Forældre slipper nu for at anmelde fødsler. I henhold til ny lov d. 1. oktober 2010 skal forældre ikke længere anmelde et barns fødsel til personregistreringen (altså til præsten i sognet). Registreringen vil herefter ske på grundlag af anmeldelse fra jordmoderen.

-

DÅB OG NAVNEGIVELSE:  Ved dåb opgives navn, stilling og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.

-
VED VIELSE:  Henvendelse skal først ske til bryllupskontoret på Rådhuset. Når prøveattesten herfra foreligger, skal denne samt parrets dåbsattester medbringes ved aftalen med sognepræsten.

-
VED BEGRAVELSE ELLER BISÆTTELSE:  Dag, klokkeslæt og salmer aftales med præsten, der gerne hjælper med øvrige oplysninger.