Sognegården i Astrup

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF ASTRUP SOGNEGÅRD

Sognegården bruges til:
• Kirkelig undervisning v. præsten
• Møder, foredrag, sammenkomster, koncerter m.v. arrangeret af menighedsrådet
• Korte receptioner (under 2 timer) i tilknytning til bisættelse/begravelse og bryllup