Konfirmanders og minikonfirmanders side

Kære konfirmander, kære unge mennesker.

KONFIRMANDINDSKRIVNING Der holdes konfirmandindskrivning i september for det nye hold konfirmander, som skal konfirmeres i:

HVILSTED KIRKE 1. maj kl. 9.30, (alle fra Hvilsted)

ASTRUP KIRKE 1. maj kl. 11.00 (A-klassen fra Astrup)

ASTRUP KIRKE 8. maj kl. 9.30 (B- klassen fra Astrup)

ASTRUP KIRKE 8. maj kl. 11.00 (C-klassen fra Astrup)

og med mulighed for evt. lørdagene op til disse dage eller Store Bededag den 13. maj efter aftale med præsten. Der vil komme indbydelse ud til alle konfirmander fra sognene i august.
Anne Vejbæk

DE NYE KONFIRMATIONSDAGE 2021

 Søndag d. 2. maj kl. 11.00
Caroline Hartmann
Malou Birkebjerg Borch

SENSOMMERKONFIRMATIONER
Følgende skal konfirmeres i august:

ASTRUP KIRKE: LØRDAG DEN 14. AUGUST KL. 9.30
Kalle Blicher Folmer Hansen
Søren Svendgaard Rasmussen
Tobias Vinther Nielsen
Lasse Fly-Kristensen
Elmander Joaquin Pajuelo Odgaard

ASTRUP KIRKE: LØRDAG DEN 14. AUGUST KL. 11.00
Karen Egeløkke Rasmussen
Simone Isabella Alrø Nielsen
Ida Sommer Basse Kristensen
Alva Huus-Johansen

ASTRUP KIRKE: SØNDAG DEN 15. AUGUST KL. 11.00
Jonas Bertelsen
Rasmus Kongsholm
Sofus Mazanti Pedersen
Mathias Kresten Døssing-Drasbæk
Sander Ølgaard Hylle

HVILSTED KIRKE: LØRDAG DEN 21. AUGUST KL. 9.30
Anders Schøler Rasmussen
Oscar Kjærgaard
Victor Henry Saur Rindom
Thomas Graversgaard

HVILSTED KIRKE: LØRDAG DEN 21. AUGUST KL. 11.00
Ida Pedersen
Victor Wollenberg Christensen
Johan Skovgaard Eppler
Thomas Rainie Ølund

ASTRUP KIRKE: SØNDAG DEN 22. AUGUST KL. 9.30
Rosa-Liva Teglborg
Isabella Nissen Plath
Magnus Kanstrup
Anton VestergaardPalle

ASTRUP KIRKE: SØNDAG DEN 22. AUGUST KL. 11.00
Vigga Skovbjerg Kristensen
Camilla Holmsted Purup
Emilie Aarkrog
Ellen Sofie Vestergaard Johansen

***********

Konfirmander og deres forældre kan altid reservere plads ved gudstjenesterne i alle tre kirker fra hjemmesiden eller ved at maile eller kontakte præsten tlf. 86927454 eller på mail: anic@km.dk dagen forinden.

Man kan i øvrigt altid henvende sig, hvis man har brug for en snak eller har spørgsmål om et eller andet.

……….

KONFIRMATION 2022 og 2023 ligger i følge sædvane 1. og 2. søndag i maj.

Hvis der KUN er en A og B- klasse, skal A-klassen konfirmeres 1. søndag i maj og B-klassen 2. søndag i maj.

Hvis der også er en C-klasse, holdes der to konfirmationer for B+C i Astrup 2. søndag i maj.

Konfirmation i Hvilsted (uanset hvilken klasse man går i) ligger 1. søndag i maj, med mindre man ønsker konfirmation Store Bededag eller Kr. himmelfartsdag eller lørdagen før 1. eller 2.  søndag i maj.

Ønskes konfirmation i Tulstrup kirke kan man også vælge mellem Store Bededag eller Kr. Himmelfartsdag eller lørdagen før 1. eller 2. søndag i maj.

Endelig skal det bemærkes, at i tilfælde af Solbjergskolens princip om ny klassedannelse ved overgangen til 7. klasse, kan man være sikker på, at den oprindelige aftale om dato for konfirmationen stadig gælder.

Anne Vejbæk.

 

*************************************

MINIKONFIRMANDER

De kommende minikonfirmander (Solbjergskolens
3.klasser) vil først blive tilbudt undervisning
efter jul. Der vil til den tid blive sendt invitationer
ud til alle, og vi ser frem til at skulle mødes
i kirken til samtaler om kirke og kristendom
og i sognegården og præstegårdshaven til
sang og leg.
Venlig hilsen Anne Vejbæk

*************************************

TILLYKKE KÆRE DÅBSBØRN OG FORÆLDRE
TILLYKKE KÆRE KONFIRMANDER
Tillykke med Guds kærtegn,
For pande og for bryst
tillykke med det livsord
som vender mørkt til lyst.
At lykkes er at leve
og kende mod og håb
og satse alle kræfter
og takke for sin dåb.
(fra sangen: ’Når mælkebøtten blomstrer’ af
Inge Hertz Aarestrup 1986)

 *************************************

En hjemmeside for konfirmander.

Her kan du finde sammen med andre kommende konfirmander i et fællesskab og komme i kontakt med online præster.

Klik her

Der er også mulighed for at træffes på Facebook.