Konfirmanders og minikonfirmanders side

Konfirmation 2019

TILLYKKE KÆRE DÅBSBØRN OG
TILLYKKE KÆRE KONFIRMANDER
Tillykke med Guds kærtegn,
For pande og for bryst
tillykke med det livsord
som vender mørkt til lyst.
At lykkes er at leve
og kende mod og håb
og satse alle kræfter
og takke for sin dåb.
(fra sangen: ’Når mælkebøtten blomstrer’ af
Inge Hertz Aarestrup 1986)

Følgende blev konfirmeret
4. maj kl. 10.00:
HVILSTED KIRKE

Phillip Bols Faarup
Oscar Emil Pedersen
Sophia Bøge Teglborg

5. maj kl. 11.00
ASTRUP KIRKE

Oscar Nkalami Crescesse
Emilia Hessellund Dinesen
Nanna Bach Jochumsen
Martha Mastrup Knudsen
Ida Beck Sommer

12. maj kl. 10.00
ASTRUP KIRKE

Jakob Gasbjerg Nielsen
Lasse Meldahl Sucksdorff
Carmen Blicher Folmer Hansen
Lærke Lystlund Vestergaard
Lea Tue Munk
Emma Damgaard
Lucas Vinther Nielsen
Emma Flindt Romppanen
Frida Viola Thorson Bak

 *************************************

I anledning af næste års konfirmationer
vil jeg gerne invitere alle – konfirmander
med forældre til en kort andagt i Astrup
Kirke torsdag den 29. august kl. 17.00
med efterfølgende sammenkomst i Astrup Sognegård.
Her vil indskrivningen finde sted, og jeg
vil fortælle om konfirmandundervisningsforløbet,
der begynder i begyndelsen
af oktober – og fortsætter frem til
konfirmationerne i maj:
Hvilsted: lørdag den 2. maj
Astrup: søndag den 3. maj og den 10. maj.
Fredag den 8. maj
Bededag er også en mulighed.
Særlige ønsker kan aftales på mødet.
Der vil forinden (i uge 33) blive sendt
invitationer ud til alle konfirmander, som
hører til Astrup, Tulstrup og Hvilsted Sogne.
Vel mødt til indskrivning i Astrup.
Anne Vejbæk

 *************************************

MINIKONFIRMANDER

ONSDAG DEN 2. OKTOBER
efter skoletid inviteres årets minikonfirmander (3.
klasser) til Astrup Kirke og Sognegård. De følgende
onsdage frem til begyndelsen af december
tilbydes der undervisning i kristendom for denne
årgang. Nærmere meddelelse er sendt ud til alle.
Vel mødt til årets nye minikonfirmander.
Anne Vejbæk

 *************************************

En hjemmeside for konfirmander.

Her kan du finde sammen med andre kommende konfirmander i et fællesskab og komme i kontakt med online præster.

Klik her

Der er også mulighed for at træffes på Facebook.

……….

KONFIRMATION 2019 2020, 2021 ligger i følge sædvane 1. og 2. søndag i maj.

Hvis der KUN er en A og B- klasse, skal A-klassen konfirmeres 1. søndag i maj og B-klassen 2. søndag i maj.

Hvis der også er en C-klasse, holdes der to konfirmationer for B+C i Astrup 2. søndag i maj.

Konfirmation i Hvilsted (uanset hvilken klasse man går i) ligger 1. søndag i maj, med mindre man ønsker konfirmation Store Bededag eller Kr. himmelfartsdag eller lørdagen før 1. eller 2.  søndag i maj.

Ønskes konfirmation i Tulstrup kirke kan man også vælge mellem Store Bededag eller Kr. Himmelfartsdag eller lørdagen før 1. eller 2. søndag i maj.

Endelig skal det bemærkes, at i tilfælde af Solbjergskolens princip om ny klassedannelse ved overgangen til 7. klasse, kan man være sikker på, at den oprindelige aftale om dato for konfirmationen stadig gælder.

Anne Vejbæk.