Per Stig Møllers foredrag om ‘Sommeren 45’

FORHENVÆRENDE UDENRIGSMINISTER PER STIG MØLLER TALER OM ’SOMMEREN ’45 ’
ONSDAG 6. APRIL KL. 19.30
ASTRUP SOGNEGÅRD,
ØSTERGÅRDSVEJ 221

BEMÆRK: Der må max. være 60 tilhørere.
Dørene åbnes kl 18.45
I PAUSEN GI’R VI LIDT TIL GANEN
Per Stig Møllers bog ’Sommeren ’45’ er et stykke spændende danmarkshistorie, dokumenteret, levende fortalt og med sikkert overblik. Som titlen siger, drejer det sig om det politiske opgør mellem markante modsætninger i månederne efter krigens afslutning den 5.maj . Fik modstandsbevægelsen den indflydelse, som den mente, den fortjente for sin indsats ? Var politikernes indsats i modstandskampen så fortjenstfuld, som de selv mente? Var Hal Kochs kritik af Kaj Munk retfærdig ? Hvorfor er det altid de små fisk, der bliver fanget og dømt , mens mange af de store går fri ?
Disse spørgsmål , og mange andre, vil Per Stig Møller tage stilling til i aftenens foredrag. De tanker om åndsfrihed, demokrati, retfærdighed, ytringsfrihed, som man gjorde sig i tiden umiddelbart efter krigsafslutningen fik afgørende betydning for den måde, som vi i de efterfølgende år indrettede vores samfund på. Indsigt i hvad der skete den gang i sommeren 45, vil give en bedre forståelse af det samfund, vi lever i i dag.
Menighedsrådet