EFTERÅRETS ARRANGEMENTER

ONSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 17 OG KL. 19: Konfirmandindskrivning
TORSDAG DEN 16. SEPTEMBER KL. 19.30: Sangaften med et bestemt tema ledet af vores organist Søren Jensen.
FREDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 10.00: Fredagssang med Søren
TORSDAG DEN 14. OKTOBER KL. 19.00: Filmaften med højskolelærer Janne Kalkar. Der vises ’Tysktime’ med oplæg og efterfølgende diskussion.
FREDAG DEN 29. OKTOBER KL. 10.00: Fredagssang med Søren.
TORSDAG DEN 11. NOVEMBER KL. 19.00: Filmaften med stud. theol. Anette Samsø. Der vises ’Druk’ med oplæg og efterfølgende diskussion.
TORSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 19.30: Sangaften med et bestemt tema ledet af vores organist Søren Jensen.
SØNDAG DEN 19. DECEMBER KL. 16.00: Skanderborg Kammerkor synger julen ind