EFTERÅRETS ARRANGEMENTER

ONSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 17 OG KL. 19: Konfirmandindskrivning

TORSDAG DEN 16. SEPTEMBER KL. 19.30, Sognegården i Astrup: Sangaften med et bestemt tema ledet af vores organist Søren Jensen.

FREDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 10.00, Sognegården i Astrup: Fredagssang med Søren

TORSDAG DEN 14. OKTOBER KL. 19.30 Sognegården i Astrup: Filmaften med højskolelærer Janne Kalkar. Der vises ’Tysktime’ med oplæg og efterfølgende diskussion.

FREDAG DEN 29. OKTOBER KL. 10.00: Fredagssang med Søren, Sognegården i Astrup.

TORSDAG DEN 11. NOVEMBER KL. 19.30 Sognegården i Astrup: Filmaften med stud. theol. Anette Samsø. Der vises ’Druk’ med oplæg og efterfølgende diskussion.

TORSDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 19.30, Sognegården i Astrup: Sangaften med et bestemt tema ledet af vores organist Søren Jensen.

SØNDAG DEN 19. DECEMBER KL. 16.00: Skanderborg Kammerkor synger julen ind i Astrup Kirke.