EN INSTITUTION TAKKER AF OG GÅR PÅ PENSION

I sidste nummer af Kirkebladet skrev Anne Vejbæk, at hun havde besluttet at gå på pension efter 31 års virke som sognepræst ved Astrup, Tulstrup og Hvilsted Sogne.
Når man som Anne Vejbæk har været i et embede i så mange år, er man ikke bare sognepræst, men blevet en institution i lokalsamfundet. Anne har været en del af rigtig mange familiers liv gennem alle årene. Familier har oplevet, at Anne har døbt, konfirmeret, giftet og begravet familiemedlemmer. Det levede liv, hvor glædelige, lykkelige og triste begivenheder i den enkelte familie er startet med samtaler hos Anne, højtideligholdt i én af vores kirker og derefter afsluttet under mere private rammer.
En anden del af præstens arbejde er at være sjælesørger og lindre, når livet gør allermest ondt. Mennesker i stor sorg over at have mistet, mennesker i afmagt og med knugede sind er kommet til Anne for at søge trøst. Hun har været der for alle de familier og mennesker, der så hårdt har haft brug for støtte, når livet kuldsejlede.
Anne har været vellidt blandt konfirmander, minikonfirmander og deres forældre. Hun har med stor empati og forståelse for de unge undervist dem i livets store eksistentielle spørgsmål. Ved at sætte kristendom og tro ind i en moderne kontekst har Anne formået at gøre kristendommen vedkommende for de unge.
Ligeledes vidner den meget høj andel af børn, der bliver døbt i vores sogne, om at Anne har magtet at imødekomme de unge familiers ønsker om at fejre et lille nyt familiemedlem ved det kristne dåbsritual. Annes engagement og virkelyst har gennem alle årene været stort. Hun er af ”den gamle skole”, hvor embedet er et kald og ikke et 8 – 16 job. Annes telefon og dør har altid stået åben, hvis nogen havde brug for hende.
Siden 2007 har vi også været så heldige, at Annes mand, Svend Andersen fik lov af Kirkeministeriet til at fungere som ulønnet hjælpepræst. Det har menighederne i sognene og vi i menighedsrådet haft stor glæde af. En særlig tak til ham for det.
Samspillet mellem præsten og menighedsrådet er vigtigt for, at embedet kan fungere optimalt. Der har gennem årene været et velfungerende samarbejde mellem Anne og vores menighedsråd. Der har været højt til loftet med muligheder for at drøfte mange forskellige emner og planlægge særlige aktiviteter i Sognegården. Mange har nydt godt af koncerter, foredrag og filmaftener.
Anne skrev, at selvom om man er glad for sit arbejde, skal man også overveje, hvornår tidspunktet er det rigtige at stoppe – og det er så nu. Anne og Svend har mange planer og stor lyst til at afprøve nye græsgange, mens kræfterne stadigvæk er til det.
Menighedsrådet vil udtrykke en stor taknemmelighed overfor Anne for hendes mangeårige virke som sognepræst i de tre sogne. Vi ønsker Anne og Svend held og lykke med fremtiden, og at de må nyde de mange nye muligheder, der nu åbner sig.
På menighedsrådets vegne Formand Inge Helboe Kruhøffer