SOMMERMØDE MED PER STIG MØLLER

TIRSDAG DEN 24. AUGUST KL. 19.30
I ASTRUP SOGNEGÅRD.
Foredragsaften med fhv. minister Per Stig Møller: ”SOMMEREN 45” Per Stig Møller er en af landets mest erfarne politikere. Han har siddet i Folketinget for Det Konservative Folkeparti fra 1984 til 2015. Og han har været minister for både miljø og kultur/kirke. Hans længste periode som regeringsmedlem var dog som udenrigsminister (2001-2010). Per Stig Møller er blevet kaldt ”den eftertænk-somme politiker”. Han er uddannet i litteraturvidenskab og har haft fremtræd-ende stillinger både i radio- og avisverdenen. Han er forfatter til en lang række bøger, blandt andet om politiske og historiske emner samt om personligheder som Kim Malthe-Bruun og Kaj Munk. Per Stig Møllers seneste bog er ”Sommeren ’45. Fra overmod til mismod”. Han giver her en grundig og nuanceret skildring af tiden under den tyske besættelse, der var præget af mange modsætninger, fx mellem samarbejdspolitikken og modstandsbevægelsen. Foredraget vil tage udgangspunkt i bogen, men der vil sikkert være mulighed for at drøfte andre af de vigtige spørgsmål, Per Stig Møller har indsigt i.
Velkommen til alle.
På vegne af menighedsrådet Anne Vejbæk