“Engel over Astrup” af Alexander Tovborg

       
GLASMOSAIKKEN PLACERET I DEN TILMUREDE KVINDEDØR MOD NORD MED MODEL AF TILTÆNKT VESTRUDE I ASTRUP KIRKE.

Alexander Tovborg er en af landets lovende kunstnere, som menighedsrådet i Astrup har engageret til en vinduesudsmykning i kirkens tårnrum evt. belyst indefra, så det også står lysende efter mørkets frembrud. Engel over Astrup kalder Tovborg kunstværket, som viser hans egen fortolkning af en engel. Og følgende er hans forklaring til det: Englen er placeret således, at den er omgivet af bugtende formationer, der repræsenterer landskabet omkring kirken. Farvevalget indskriver naturens elementer i motivet, hvor de mødes omkring englen i midten. Over englens hoved ses en gylden, rund enhed, der bibringer et sakralt element til motivet. Nederst i motivet findes en blomst som tegn på det jordbundne liv. Værket viser det guddommelige og det naturlige både forenet og adskilt. Dobbelttydigheden findes på idéplan med englen som samtidig menneskelig og overjordisk figur, og konkret i nettet af bly, der både holder sammen og separerer hver enkel figur i værket. Ligeledes kan ideen relateres til kirken som menneskets rum for tro, religion og metafysiske spørgsmål, som en instans der både forbinder og adskiller os fra det guddommelige. Øverst i værket ses endnu en rund figur, en sol, som gennem formen skaber kontakt til det glorieagtige element over englen, sådan at de to tilsammen underbygger både båndet og afstanden mellem natur og guddom og samtidig bidrager til følelsen af balance i værkets komposition. De gentagne former kan ligeledes ses som en visualisering af det cirkulære fortællemønster karakteristisk for religionernes myter, der skabes igen og igen gennem genfortællinger og nyfortolkninger. Tovborg integrerer dermed myten i værket gennem de cirkulære former, der repræsenterer menneskets evige tilbagevenden til de religiøse fortællinger, som gentages og går i ring op gennem historien. Ligeledes arbejder Tovborg aktivt med myten gennem repetitionen af motiver og former, der ligesom mytologier skabes på ny i forskellige kontekster og forløb og således mimer mytens rolle og nærvær op gennem menneskets historie. Engel-figuren er et af Tovborgs hovedmotiver rigt repræsenteret i hans værker. Figuren indtager forskellige roller og fyldes med symbolsk betydning alt efter kontekst i tråd med Tovborgs anvendelse af motiver. Her ses den i et dynamisk og bugtende landskab: Himmel og jord både forenet og adskilt. Menighedsrådet har søgt fondsmidler til ruden, som kan supplere den forhåndenværende opsparing. Kollektindsamlinger ved særlige lejligheder samt private donationer vil blive modtaget med stor taknemmelighed.
På vegne af menighedsrådet / Kirkeudvalget Anne Vejbæk