PÅSKEUGENS GUDSTJENESTER OG MUSIKARRANGEMENTER

PALMESØNDAG DEN 28. MARTS HOLDER VI GUDSTJENESTE I HVILSTED KIRKE KL. 10.30.
SKÆRTORSDAG DEN 1. APRIL HOLDER VI, PRÆST OG BETJENING, GUDSTJENESTE KL. 10.30 PÅ PLEJECENTRET OG HENVISER DERFOR TIL NABOKIRKERNES SKÆRTORSDAGSGUDSTJENESTE.
LANGFREDAG DEN 2. APRIL HOLDES PASSIONSKONCERT I TULSTRUP KIRKE KL. 16
Vi fortsætter traditionen med at holde Passionskoncert i Tulstrup Kirke. Sidste år måtte vi springe over, da alle kirkelige arrangementer og gudstjenester i Påsken blev aflyst pga. af epidemien. Så vi har i år valgt at lade det samme program lyde, som skulle have været sidste år, dog forkortet til 30 – 40 min. Det vil blive en ren instrumentalkoncert for violin og orgel. Musikstykkerne, som spilles, er alle af Johann Sebastian Bach og er udvalgt med særligt henblik på langfredag. Passionskoncerten i Tulstrup Kirke bliver fremført af violinist i Aarhus Symfoniorkester, Matthias von Niessen og organist i Brabrand kirke Michael Østergaard.
Matthias von Niessen vil spille Bachs sonate for soloviolin i a-moll.
Michael Østergaard vil spille Bachs ’Oh, Mensch, bewein dein Sünde gross’ for solo orgel.
Sammen vil de spille J.S.Bachs 3. violinsonate i E-dur for orgel og violin, samt 2. sats, Adagio, af violinkoncert i E-dur.
Der kan bookes pladser på Kirkens Hjemmeside. Og rækker pladserne ikke til koncerten kl. 16.00, har musikerne tilkendegivet at ville holde en ekstra koncert i forlængelse af den planlagte.
Der er gratis adgang.
På vegne af menighedsrådet
Anne Vejbæk

PÅSKELØRDAG DEN 3. APRIL KL. 16
I lighed med dagene op til juleaften, vil vi i Påsken i år holde åben kirke Påskelørdag, hvor vores organist, Søren Jensen, vil spille passionssalmer. Påsken har mange smukke salmer, og en af dem, vi aldrig synger er ’ I kvæld blev der banket på Helvedes port’. Den hører nemlig Påskelørdag til, hvor der normalt ikke holdes gudstjeneste. Den har nr. 213 i Den Danske Salmebog og illustrerer i sine 20 vers Grundtvigs spændvidde i en vellykket sammensmeltning af det folkelige og kristelige i gendigtningen af den angelsaksiske hymnes skildring af Jesu Kristi nedfart til dødsriget. ’I Kvæld blev der banket på Helvedes Port’ vil blive sunget af vores kirkesanger, Bente Christensen. Den vil udgøre dagens forkyndelse. Afslutningsvis vil Bente synge ’Der venter bag langfredagsnat en påskemorgenrøde’ Ellers vil der udelukkende lyde orgelmusik.
PÅSKEDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 HOLDER VI PÅSKEGUDSTJENSTE I ASTRUP KIRKE.
2. PÅSKEDAG HOLDES DÅBSGUDSTJENESTER I ASTRUP KIRKE Den lange nedlukning af samfundet har medført, at mange bestilte barnedåb denne vinter er blevet skubbet frem til foråret. Mange lørdag-formiddage og søndage udenfor ’højmessen’ er taget i anvendelse til dåbsgudstjenester. Derfor vil 2. Påskedag i år danne ramme om barnedåbsgudstjenester.
Med venlige hilsner og med ønsket om en glædelig påske
Anne Vejbæk