LUTHER OM MUSIK OG SALMESANG ved Svend Andersen

Billedet her viser Martin Luther, der dyrker musik sammen med sin familie. Det er ikke malet på Luthers tid, men først langt senere, i 1866, af den tyske kunstner G. Spangenberg. Det er dog realistisk nok, idet Luther faktisk spillede lut og lagde stor vægt på sangens betydning. Luther gjorde jo op med datidens kristendom og kirke. Kristendom er et budskab til hver enkelt om befrielse til ægte livsglæde. Det skal selvfølgelig høres og forstås af enhver, og derfor oversatte Luther Bibelen til tysk. Samtidig ændrede han gudstjenesten, der på hans tid foregik på latin, også dens sungne dele. Der fandtes salmer på tysk, men de måtte kun synges uden for kirken! Ifølge Luther kan musik ikke overvurderes. Gud selv har lagt musik ind i sin skabning, så den findes overalt. Selv den usynlige luft kan man få til at give lyd, blot ved at slå en kæp igennem den. Musikken findes i dyrenes lyde, fx fuglesangen. Den gør det muligt for os mennesker at forme stemmen til tale. Og vi kan lade stemmen lyde i sang, så vi kan lovprise Gud, der har givet os en så overdådig verden at leve i! Luther ville derfor have salmesang ind i gudstjenesten. Salmer på modersmålet, som hele menigheden kunne synge med på. I kraft af musikken taler salmerne direkte til menneskers hjerte. Når vi synger, kan kristendommens budskab på en helt særlig måde trænge ind til os. Vi glæder os til igen at have fælles salmesang i kirken – på luthersk vis.

Svend Andersen