Valgforsamlingsmøde til menighedsrådsvalg

DEN 15. SEPTEMBER KL. 19.30 I ASTRUP SOGNEGÅRD.
Den 18. august blev der holdt et Orienteringsmøde, hvor der blev fortalt om arbejdet i Astrup, Tulstrup og Hvilsted menighedsråd og hvad det indebærer at være menighedsrådsmedlem.
På valgforsamlingsmødet den 15. september skal selve valget forberedes.

Resultat af valgforsamlingen

Astrup Sogn:
Erling Sørensen Poulsen
Inge Helbo Kruhøffer
Annette Brøgger
Finn Østergaard
Ninna Lucas
Ester Bové Reintoft
Stedfortræder: Poul Evald Søgaard

Tulstrup Sogn:
Mette Bjerglund Andersen
Stedfortræder: Jens Rubow

Hvilsted Sogn:
Jens Sejr Jensen
Stedfortræder: ingen