Konfirmation 2021 – info

Konfirmander, som hører til Astrup Tulstrup og
Hvilsted sogne, vil i begyndelsen af det nye skole
-år modtage invitation til undervisning i kirke og
sognegården Tidspunktet for undervisningen
fastlægges som sædvanligt med Solbjergskolen
og vil blive meldt ud i august.
Konfirmationerne i 2021 vil finde sted:
Søndag den 2. maj i Astrup
Lørdag den 8. maj i Hvilsted
Søndag den 9. maj i Astrup
Ønsker nogen at holde konfirmation den 30. april
(store bededag) eller torsdag den 13. maj (Kr.
himmelfartsdag) er det også muligt.