Udendørs Gudstjenester i Præstegårdshaven

UDENDØRSGUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN D. 28. JUNI KL. 14.00 FLYTTES TIL ASTRUP KIRKE P.GR. AF REGNVEJR.

DEN 28. JUNI OG DEN 9. AUGUST KL. 14.00
Som nævnt i seneste kirkeblad vil vi holde
udendørsgudstjenester i Astrup Præstegårdshave
et par gange hen over sommeren.
Vi forestiller os, hvis vejret tillader det at indrette
haven, så man med medbragte klapstole eller
tæpper kan sidde i behørig afstand på plænen alt sammen i overensstemmelse med
myndighedernes anbefaling for forsamlinger og
størrelsen heraf.

Gudstjenesten vil ligne en almindelig gudstjeneste i forkortet udgave med sang, læsninger, prædiken og bøn.

Tag en termokop kaffe med. Måske bliver der
efterfølgende lyst og lejlighed til en god snak i
behørig afstand under en spadseretur i haven.
Hvis ikke vejret er til en udendørsgudstjeneste
holdes gudstjenesten naturligvis i Astrup kirke. (Se venligst kirkens hjemmeside
samme dag).
Vel mødt Anne Vejbæk