Berammet Sommerkoncert Astrup Kirke

Mandag den 15. juni kl. 19.30 er berammet til
en sommerkoncert i Astrup Kirke.
Aarhus Universitetskor, dirigeret af Søren Kinch
Hansen, er inviteret til at synge danske sange i et
meget flot arrangement, som kaldes: DEN LYSE
NAT med undertitlen: DET ER IGEN DEN FINE
LYSE NAT.
Titlen er et citat fra Hans Hartvig Seedorffs
smukke tekst, som både indeholder det opløftende
ved lyset og det smertelige, når dystre
erkendelser ubarmhjertigt belyses.
Lysets betydning og dets symbolstyrke er indfaldsvinklen
i dette dansk-svensk-norske program,
som blander bibelske og kirkelige tekster
med natur- og årstidsrelateret lyrik. Sikkert op3
stået af vores geografiske placering på kloden og
dermed vores markante årstidsskift, forekommer
det os, at ingen andre steder blandes sommerens
lys og lysets billedstyrke så ubesværet ind i
et fælles felt af kirkeligt og verdsligt udtryk som
her hos os nordboer.
Hvor vil vi håbe, at denne flotte koncert må gennemføres.
Og hvor skal alle være velkomne.
Men indtil videre er koncerten udsat!!
På vegne af menighedsrådet
Anne Vejbæk