UDENDØRSGUDSTJENESTER HEN OVER SOMMEREN?

Vi håber, at der hen over sommeren vil kunne
holdes udendørsgudstjenester i Astrup Præstegårdshave.
Vi forestiller os, hvis vejret tillader det, at indrette
haven med siddepladser i behørig afstand og et
lille alter til afholdelse af en kort gudstjeneste
med læsning, prædiken samt musik og salmesang.
Men alt sammen i overensstemmelse med
myndighedernes anbefaling for forsamlinger
og størrelsen heraf. Vi håber, at det med en vis
organisering kan blive vores forsigtige åbning til
normaliteten.
Venlig hilsen Anne Vejbæk