FORBEREDELSE TIL MENIGHEDSRÅDSVALG 2020 – ORIENTERINGSMØDE!

Som noget nyt, skulle alle menighedsråd i Danmark
afholde et lokalt orienteringsmøde tirsdag
den 12. maj om menighedsrådsvalget til efteråret.
Det er udsat til den 9. juni.
Formålet med mødet er at sikre åbenhed og
skabe interesse om menighedsrådsvalget. Det
gøres gennem drøftelse af ideer og ønsker til det
kirkelige liv og menighedsrådets prioriteringer.
Orienteringsmødet skal bruges til generel information
om menighedsrådsvalgets afholdelse.
Mødet kan også bruges til at finde ud af, hvem
der er interesserede i at opstille som kandidater
på efterårets valgforsamling.
På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a.
orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode,
kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen og antallet af kandidater, der
skal vælges til menighedsrådet.
Med venlig hilsen Inge Kruhøffer, formand