FILMEFTERMIDDAG: SØNDAG DEN 16. FEBRUAR KL. 14.00

DEN 16. FEBRUAR KL. 14.00 vil Anette
Samsø, stud.theol. og kirketjener ved Astrup
Kirke, præsentere og vise filmen ’Drengene fra
Skt. Judes’ i Astrup Sognegård.
Det er en dramatisk og bevægende autentisk
historie, som har en forstemmende aktualitet i en
tid, hvor flere og flere medlemmer eller tidligere
medlemmer af den katolske kirke står frem med
beretninger om voldelige og seksuelle overgreb.
Aidan Quinn leverer intet mindre end sit livs
præstation som William Franklin, der kæmper
imod et foruroligende styre og uskyldige drenges
fremtid. Filmen er vist på et utal af filmfestivaler
og har vundet flere priser, bl.a. Den Gyldne svane
på Copenhagens International Film Festival. Der
vil blive serveret kaffe og kage efterfølgende.
Menighedsrådet