KIRKENS STUDIEDAGE forår 2020

FOLKEKIRKEN MELLEM TRADITION OG FORNYELSE
Hvad betyder det egentligt? Der afholdes i
folkekirken mange forskellige slags gudstjenester.
Nogle kirkegængere holder mest af den
velkendte højmesse, og andre efterspørger andre
gudstjenesteformer. Biskopperne har nedsat et
udvalg, der har arbejdet med gudstjenestens
liturgi og to udvalg, der har arbejdet med henholdsvis
dåbs- og nadverritualet. Rapporterne,
der er kommet ud af det, drøftes nu bredt i
folkekirken.
Med fire spændende studiedage tager vi drøftelsen
op – hvad betyder det egentligt med folkekirkens
gudstjenester og ritualer?
Kirkens studiedage er et samarbejde mellem
Tranbjerg, Astrup/Tulstrup/Hvilsted, Tiset og
Mårslet sogne.
Alle foredrag er lørdage kl. 9.30-12.00
Pris for deltagelse er 25,- for et enkelt foredrag
og 75,- for deltagelse i alle fire.
I prisen er inkluderet formiddagskaffe og brød.
Tilmelding og betaling sker ved fremmøde.

LØRDAG DEN 1. FEBRUAR KL. 9.30- 12.00
TISET SOGNEHUS Gammel Horsensvej 77

Peter Lodberg, professor, dr.theol., Aarhus Universitet
”Hvorfor spiser vi sammen i kirken – om nadveren og dens teologi”
Måltidet indtager en central placering i kirkens
teologi og historie. De allerførste kristne mødtes
for at spise sammen, og i Det Ny Testamente
læser vi om nadverens indstiftelse i forbindelse
med beretningerne om lidelse, død og opstandelse:
”Tag det, spis det: det er mit legeme, det
er mit blod.” I dag ved vi at den kristne nadverfejring
hænger tæt sammen med det kulturelle
og religiøse miljø, som de første kristne levede
i. Derfor blev det også diskuteret indgående,
hvad de skulle spise og drikke. Var det kun brød
eller vin, eller kunne det også være ost, fisk og
grøntsager? Og hvad med vinen? Kunne den
være både hvid og rød? Vi skal begynde med at
anlægge et kulinarisk perspektiv på nadverens
udvikling for at drøfte nadverens betydning, og
hvordan vi kan forstå den som et måltid med
gyldighed for os i dag.

LØRDAG DEN 29. FEBRUAR KL. 9.30 – 12.00
MÅRSLET SOGNEHUS, Obstrupvej 4, Mårslet

Trine Lindhardt, biskop i Fyns Stift
Dåben til debat
Skal vi have et nyt dåbsritual? Skal vi bevare det
vi har? Skal vi have flere forskellige dåbsritualer
som man kan vælge imellem? Hvad betyder det
for et menneske at være døbt, – ja, hvad sker der
i dåben og giver det mening for mennesker i dag?
Og hvad er det med drop-in dåb og særlige dåbsgudstjenester
om lørdagen?
Tine Lindhardt har været formand for det udvalg,
der har arbejdet med dåb og dåbsritual. Med udgangspunkt
i det arbejde og de mange spørgsmål
udvalget har været omkring, vil Tine Lindhardt
fortælle om, hvad der er på færde i dåben og
hvorfor hun synes det giver mening at være døbt
også for mennesker i dag.

LØRDAG DEN 21. MARTS I TRANBJERG SOGNEGÅRDAFLYST PÅ GRUND AF EPIDEMIEN!
Anders Klostergaard Petersen, professor i religionsvidenskab,
Aarhus Universitet
Folkekirken og gudstjeneste mellem tradition og
fornyelse.