KUNST OG RELIGION – Foredrag 5/1-2020 kl 16 i Sognegården

BILLEDKUNSTEN SOM EN SÆRLIG ERKENDELSESVEJ
ASTRUP SOGNEGÅRD – DEN 5. JANUAR KL. 16.00
Foredrag ved Kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen.
Billedkunsten har gennem årtusinder været
intimt forbundet med det religiøse, særligt
i den vestlige kultursfære, hvor billedet, og
derved også kunsten, har eksisteret i et symbiotisk,
men også konfliktfyldt forhold til den
kristne kirkes dogmer – i særdeleshed til Det
Gamle Testamentes forbud mod afgudsbilleder.
Hans Jørgen Frederiksen tager livtag med forholdet
mellem kunst og religion, og i særdeleshed
konflikten mellem billedstrid og billeddyrkelse.
Velkommen til en spændende eftermiddag Hellig
Trekongers søndag.
Menighedsrå