JULEGUDSTJENESTER FOR ALLE DE SMÅ

Julen er ikke mindst barnets fest, og der skal virkelig
holdes julefest i Astrup Kirke, når de mange
institutioner møder op til sang og fortælling
ledsaget af stemningsfulde billeder. Juletræet vil
være tændt og krybben sat frem. Og forældre er
selvfølgelig velkomne til at være med.
Så velkommen i løbet af december (se gudstjenestelisten)
til:
Solbjerg Dagpleje
Alle forældre og børn fra ’ De små
synger’ med efterfølgende hygge
og fællesspisning i sognegården
Alle forældre med babyer fra Babysalmesang.
Børnegården med efterfølgende
hygge i Astrup Sognegård
Spirens Vuggestue
Spirens Børnehave
Kærgårdens Vuggestue
Kærgårdens Børnehave
Hasselhuset
Solbjergskolen
Vel mødt til julegudstjeneste i Astrup Kirke
Anne Vejbæk