DÅBSGUDSTJENESTER OG DROPinDÅB

Det kræver mod og kræfter at tilføre
Folkekirken nye gudstjenesteformer. Mod,
fordi man har det med at fastholde gamle traditioner
som eneste gyldige. Og kræfter, fordi
der virkelig skal tænkes nyt og seriøst.
I en tid med dalende tilslutning til
Folkekirken og lave dåbsprocenter er det
meget tilfredsstillende at kunne fastslå, at
imødekommenhed overfor afholdelse af gudstjeneste
på andre tidspunkter end lige søndag
kl. 10.30 og under mere dåbskoncentrerede
former, er blevet modtaget meget positivt.
Omtrent ALLE børn bliver døbt her i sognene.
Der gøres meget for børn og børnefamilier, og
et af de rigtig gode tiltag er mødet med forældre
– mødre især – når de kommer med deres
børn til den ugentlige salmesang i kirken. Det
styrker deres forhold til kirken og giver en
fornemmelse af, at de har et tilhørssted.
Men dertil hører også som ovenfor nævnt, at
der de seneste tre år er blevet tilbudt dåbsgudstjenester,
dvs. gudstjenester, som afholdes
på tidspunkter, som passer helt ind i familiens
forhold, og hvor især dåbsbarnets familie
og venner danner menigheden, og hvor
dåben med dertil hørende tekster og salmer er
det helt centrale for gudstjenesten. Det er en
offentlig gudstjeneste, som fungerer så godt,
at der fra alle sider udtrykkes stor taknemmelighed
over muligheden for at afholde dem.
Jeg vil i de følgende kirkeblade skrive en lille
klumme om de nye tiltag, fortælle lidt om
baggrunden for, hvorfor jeg anser det som en
nødvendighed at tænke nyt, men også for at
udtrykke min egen glæde ved en konstateringen
af, at der er en meget bred opbakning om
det.
I næste kirkeblad vil jeg omtale et nyt tiltag:
DROPinDÅB, som jeg sammen med nogle
kollegaer fra provstiet skal afholde i
Ravnsbjerg Kirke i slutningen af marts, og
som jeg også vil tilbyde ikke-døbte her i sognene,
så snart det er muligt.
Sognepræst
Anne Vejbæk

Comments are closed.