DÅBSGUDSTJENESTER OG DROPinDÅB #2

DÅB! DÅB! DÅB!
FOLKEKIRKELIG OPBLOMSTRING VED NYE FORMER FOR GUDSTJENESTER:
DROPinDÅB I sidste kirkeblad omtalte jeg de nye tiltag, vi har om dåb. I vore sogne er det nye såmænd bare, at vi i nogle år har mærket en bred opbakning om tilbud om dåbsgudstjenester, som ligger udenfor højmessen, dvs. gudstjenester på andre tidspunkter end højmessens, og hvor vi holder barnedåb med tekster og salmer i særlig grad koncentreret om dåbens indhold og betydning. Det er offentlige gudstjenester, men det er især dåbsbarnets familie og venner, som danner menighed. Dvs. folkekirkemedlemmer fra hele landet, som i anledning af dåb kommer til gudstjeneste i den kirke, hvor dåben af det lille nye skud på slægtstræet finder sted. Dåbsgudstjenesten foregår tit og ofte om lørdagen. Derfor er der nogle, som kalder det lørdagsdåb. Det er også i orden. Dåben er jo lige gyldig, om den bliver foretaget om lørdagen, søndagen eller en anden dag i ugen; og den er lige gyldig, om den finder sted under højmessen, ved en dåbsgudstjeneste eller ved DropInDåb.
DropInDåb er egentlig bare en variant af folkekirkens dåbspraksis, som holdes efter det gængse ritual, som er troens sakramente, hvori Gud sætter den døbte stævne og giver sit løfte om at være med den døbte alle dage indtil verdens ende. Under alle dåbsformer er og bliver dåben en gave og et tilsagn om, at den døbte er et Guds barn, kristen og medlem af Folkekirken. Desværre falder det nogen for brystet, at det kan være så let. Skal man da ikke vise omverdenen eller i det mindste præsten, at man er et alvorligt troende menneske? De kritiske røster giver udtryk for, at den døbte ikke tror rigtigt og ikke får det nødvendige, dybe grundlag med sig, når det nu skal gå så hurtigt, som det f.eks. sker ved DropInDåb. Den holdning mener jeg er et teologisk vildskud. Ingen har monopol på at afgøre sig for andres tro – om den er stor nok eller for lille, tynd og spinkel. Og det undrer mig egentlig, at der er nogen, som vil gøre den holdning gældende, for det er mit indtryk, at de søgende mennesker, som dukker op til livsberigende samtaler forud for dåb i mange år har gået med overvejelser om kristendom og kirkens ritualer og en længsel efter, at sakramenterne også en dag må gælde dem. Det tror jeg også angår dem, som lader sig døbe ved DropInDåb, og som forståeligt nok føler en lettere og mere enkel tilgang til denne ramme om dåben end ved en almindelig gudstjeneste.
Men kritikken af DropInDåb har været højlydt. Og den har været hård:
Man sælger kristendom til laveste pris, ja spotpris.
Det smager af fastfoodkristendom.
Dåb på samlebånd og som billigste vare på hylden.
Man mister troens fællesskab i gudstjenesten (det gælder for så vidt også kritikken af dåbsgudstjenester), og gør kristendom til en individuel sag uden tilhørsforhold til sognekirken.
Man mister menighedstilknytning.
Menighedstilknytningen kan man sikkert sige mange smukke ting om, men den er for rigtig mange mennesker ikke særlig betydningsfuld. Hvad der har særlig betydning er det eksistentielle i gudsforholdet: at man i sin tro og fordybelse i bibeltekster, litteratur, filosofi og i forkyndelsen også får åbnet for en rigdom af liv og glæde og velsignelse, som er så vigtigt at have med sig i bagagen på både de vellykkede dage såvel som de rent magtesløse. Altså et personligt, eksistentielt behov som ruster en til livet og dermed også det almene fællesskab. Og det er denne længsel og det behov, som Folkekirken ved DropInDåb gerne vil imødekomme, og som jeg finder meget vigtigt, at den inviterer ind til.
Så fredag d. 29. marts kl. 16.00 – 19.00 vil der blive holdt DropInDåb i Fredenskirken, Rosenvangs Allé, 8260 Viby.
Nedenfor kan man læse Provstiets invitation:
I den danske Folkekirke er det aldrig for sent at blive døbt. Derfor er Folkekirken i Aarhus gået sammen om at tilbyde DropInDåb. Der inviteres til en dåbsdag, hvor alle kan blive døbt på stedet uden tilmelding og plan-lægning af stor fest. Man kan komme når som helst i det tidsrum kirken er åben. Alle er velkomne, børn og voksne, også selvom man ikke bor i byen. Man er velkommen til at have gæster med, men man kan også komme alene – så sørger kirken for at stille de nødvendige dåbsvidner til rådighed. Når man møder op, får man en kort samtale med en præst, og bagefter bliver man døbt i kirken. Dåben foregår helt, som vi plejer, bare uden tilmelding. Der vil være musik i kirkerummet, og bag efter bydes på en forfriskning og en dåbsgave, som kan hjælpe med at folde dåbens betydning ud, fx en salmebog, Biblen eller en genfortælling af Biblen.
Det eneste, der skal medbringes er gyldig billedlegitimation. Børn under 18 år skal have forældre eller værge med.
Er der nogen her i sognene, som gerne vil den dåb og forud gerne vil samtale om den, er man selvfølgelig også altid velkommen til at henvende sig.

Sognepræst Anne Vejbæk

Comments are closed.