Kirkens Studiedage 2019

Temaet for kirkens studiedage 2019 er
’Folkelighed og dannelse’
Studiedagene afholdes lørdage på skift i
Astrup, Mårslet, Tiset og Tranbjerg sogne.
Nærmere beskrivelse kan ses på kirkens
hjemmeside og i de kommende kirkeblade.

 

ASTRUP SOGNEGÅRD
Lørdag den 26. januar kl. 9.30 – 12.00
Mette Bock, kultur- og kirkeminister.
KAN ET LAND VÆRE KRISTENT?
Begrebet danskhed bliver i disse år udsat
for angreb, overgreb og kidnapning. Det
gode er, at de fleste opfatter danskhed som
noget ubetinget godt. Til gengæld lægges
der meget forskelligt i, hvad danskhed er.
Handler det om sindelag? Om vaner? Om
slægtshistorie? Kan et land være kristent?
Hvilken rolle spiller folkekirken?
Begreberne danskhed og tro har det tilfælles,
at de fleste forsøg på skarpe afgrænsninger
og eksklusive definitioner mislykkes.
Men det betyder ikke, at vi ikke skal
tale om, hvad det i en moderne verden vil
sige at tro. Eller at være dansk. For begge
dele har betydning. Og binder os sammen.
Vel mødt den første af kirkens studiedage i
Astrup

MÅRSLET SOGNEHUS
Lørdag den 23. februar 2019
kl. 9.30 – 12.00
Foredragsholder: Simon Axø,
forstander på Testrup Højskole
”Nysgerrighedens dannelseskraft”
Nysgerrigheden er et forunderligt berigende
eksistensvilkår. Når vi er nysger-rige, er vi
undervejs. Vi er i en begejstret bevægelse mod
en viden eller erkendelse, som vi ikke ønsker
for personlig vindings skyld, men fordi vi
føler os draget mod noget, vi vil blive klogere
på. Nysgerrigheden kan ikke skabes eller
bemestres, men er en beundringsbåret
udforskning af verden. Når vi er nysgerrige,
er vi i bevægelse på en sjældent uselvisk
måde. Vi går spørgende til værks og forstår
intuitivt, at vi ikke er alvidende og aldrig bliver
det. Det er både dannende og livsbekræftende

TISET SOGNEHUS
Lørdag den 9. marts kl. 9.30 – 12.00
Dorris Ottesen, fortæller og forfatter
LITTERATURENS BETYDNING FOR
FOLKELIGHED OG DANNELSE

Tranbjerg Sognegård
Lørdag den 23. marts kl. 9.30 – 12.00
Hans Henrik Hjermitslev, idé- og videnskabshistoriker
MELLEM DANNELSE OG UDDANNELSE:
Højskolernes historie og relevans i dag

Comments are closed.