Kirkens Studiedage 2019

Kirkens studiedage 2019 har overskriften
”Folkelighed og dannelse”.

I 2019 er det 800 år siden, Dannebrog ifølge myten
faldt ned fra himlen! Det danske flag bliver ofte brugt
som symbol for danskhed – men hvad ligger
der egentlig i at være dansk, og hvad har vi at
være fælles om?

Grundtvig gjorde en ihærdig indsats for at
vække den danske folkesjæl og blev fortaler
for almuens dannelse. Hans tanker er grundstenen
i Højskolebevægelsen, som i 2019 kan
fejre 175 års jubilæum. Med Kirkens studiedage
2019 vil vi se nærmere på danskhed, folkelighed
og dannelse.

Studiedagene afholdes lørdage kl. 9.30-12 på
skift i Astrup, Mårslet, Tiset og Tranbjerg
sogne. Prisen er 25 kr for et foredrag eller
75 kr, hvis man deltager alle 4 gange.
Betaling finder sted, når man møder op.
I prisen er inkluderet formiddagskaffe.

 

ASTRUP SOGNEGÅRD
Lørdag den 26. januar kl. 9.30 – 12.00
Mette Bock, kultur- og kirkeminister har
desværre sendt afbud.

I stedet taler
prof.dr.theol. Svend Andersen over temaet
’Men dette land er vort’
Danskhed i nation, stat og kirke

Svend Andersen

MÅRSLET SOGNEHUS
Lørdag den 23. februar 2019
kl. 9.30 – 12.00
Foredragsholder: Simon Axø,
forstander på Testrup Højskole
”Nysgerrighedens dannelseskraft”
Nysgerrigheden er et forunderligt berigende
eksistensvilkår. Når vi er nysger-rige, er vi
undervejs. Vi er i en begejstret bevægelse mod
en viden eller erkendelse, som vi ikke ønsker
for personlig vindings skyld, men fordi vi
føler os draget mod noget, vi vil blive klogere
på. Nysgerrigheden kan ikke skabes eller
bemestres, men er en beundringsbåret
udforskning af verden. Når vi er nysgerrige,
er vi i bevægelse på en sjældent uselvisk
måde. Vi går spørgende til værks og forstår
intuitivt, at vi ikke er alvidende og aldrig bliver
det. Det er både dannende og livsbekræftende

Lørdag d. 9. marts kl. 9.30 – 12.00 i Tiset Sognehus
Doris Ottesen, forfatter, fortæller og tidligere præst
vil tale om skønlitteraturens betydning for den folkelige
læring og dannelse.
’HVORFOR LÆSER VI? HVAD SKYLDES DET, AT DEN FIKTIVE HISTORIE
OFTE KAN BRINGE OS STØRRE FORSTÅELSE AF VANSKELIGE
LIVSSITUATIONER, END DEN FAKTISKE VIRKELIGHEDSBESKRIVELSE?
Gennem eksempler fra såvel nye som klassisk skønlitteratur
vil den gode histories muligheder for både at vække genkendelse
og åbne for nye erkendelser blive belyst og diskuteret.

Lørdag d. 23. marts kl. 9.30 – 12.00 i Tranbjerg Sognegård
Lektor og ph.d., Hans Henrik Hjermitslev, vil tale om emnet:
MELLEM DANNELSE OG UDDANNELSE: Højskolernes historie og relevans i dag.
Siden oprettelsen af den første grundtvigske højskole i Rødding
i 1844, har danske højskoler stået i spændingsfeltet mellem dannelse
og uddannelse, mellem livsoplysning og nyttige kundskaber.
I dette foredrag vil vi se på højskolernes dobbelte rolle som både
dannelses- og uddannelsesinstitutioner og diskutere hvilken betydning
de har i dag, hvor snævre nyttehensyn og erhvervsmæssig kompetenceudvikling
rider uddannelsessystemet som en mare.

Comments are closed.