Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

21sep/18Fra

H.C.Andersen og Kristendom

Torsdag d.25.oktober  19.30   i Sognegården

Sognepræst, dr.theol. Kaj Mogensen holder foredrag om H.C.Andersen og Kristendom. Kaj Mogensen har netop udgivet sin disputats 'Livet - det dejligste eventyr'.  Han fremhæver, at Andersens tro går ud på, at Gud er kærlighed. Troen kan sættes på prøve, men slutresultatet kan aldrig blive fortabelse. Derved var Andersen helt i modstrid med samtidens fordømmende, ortodokse teologi.

Forholdet mellem tro og videnskab optog H.C.Andersen. Sit syn på dette forhold fremstiller han meget udførligt i livsanskuelsesromanen 'At være eller ikke være', - hans sidste.

Kaj Mogensen betoner det grænseoverskridende og eksperimenterende og ser forfatterskabet som en poetisk udfoldelse af forestillinger om livets mening og mål.

 

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Beklager, kommentarer er lukket i øjeblikket.

Trackbacks er slået fra.