Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

22nov/17Fra

FRA JESU FØDSEL TIL HELLIG TREKONGER I DEN KIRKELIGE KUNST

V. kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen
Søndag den 7. januar kl. 15.30 – 16.00
indledes 1. søndag efter Hellig tre Konger
med en sang- og musikandagt i Astrup
Kirke ved kirkens præst og organist.
Efterfølgende i Astrup Sognegård kl.
16.00 vil lektor i kunsthistorie Hans
Jørgen Frederiksen føre os ind i den kirkelige
kunsts betagende univers.
Gennem hele den kirkelige kunsts historie
har troen på, at Gud blev menneske i
Kristus, manifesteret sig i en mangfoldighed
af ofte særdeles inspirerende billedkunstneriske
fortolkninger af centrale begivenheder fra
Bebudelse til Epifani, altså fra Jesu undfangelse
til Helligtrekonger.
I dette foredrag præsenteres og analyseres
en række eksempler fra oldtid til
nutid og fra både dansk og international
sammenhæng.
Efter foredraget serveres der suppe
Vel mødt til fejring af Hellig tre Konger

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Beklager, kommentarer er lukket i øjeblikket.

Trackbacks er slået fra.