Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

22sep/17Fra

Svend Andersen om – Det Onde

Det Onde.
Under vores besøg i Italien er det en særlig
oplevelse at købe ind i supermarkedets delikatesseafdeling.
I år stod vi ved disken i den
lille by Castelvecchio i Abruzzo-bjergene og
beundrede de mange forskellige skinker og pølser
samt de friske lokale mozzarella-oste. Men
inden vi nåede at ytre vores ønsker, meddelte
den rare ekspeditrice, at hun blev nødt til først
at ekspedere de to mænd ved siden af os. Hun
gik derefter i gang med at skære mange skiver
mortadello-pølse og ost for at lave en mængde
sandwich. De to mænd tilhørte de særlige
brandfolk – vigili del fuoco – der tager sig af
skovbrande i bjergene. Og nu var de ude at
hente madpakker til deres kolleger.
I år er bjergene blevet hærget af mange skovbrande.
En af nabobyerne var tæt på at blive
evakueret. Og en aften, da vi var på vej hjem til
vores hus, blev vi standset af politiet. Vejen var
lukket på grund af røg, og vi måtte køre en
lang omvej.

Skovbrande i Abruzzo-bjergene: Menneskelig
ondskab?

Inden vi kom til Italien havde vi været til en
konference i Grækenland. Den handlede om
det onde. Og de italienske skovbrande kan ses
som et konkret eksempel. Det onde har formentlig
altid beskæftiget menneskers tanker.
Det gælder også kristne teologer. Man fandt
hurtigt ud af, at der findes forskellige slags
ondskab og onder. Der er forskel mellem fysiske
og moralske onder. De sidste er udtryk for
ondskab: menneskers handlinger, som volder
smerte og ulykke for andre. Fysiske onder er
derimod ikke menneskeskabte, men kan typisk
være naturkatastrofer eller sygdomme.
Det er nærliggende at betragte de mange skovbrande
som fysiske onder: de skyldes den lange
varme sommer; der kan nemt gå ild i det tørre
græs og de tørre træer. Men hvorfor bliver
Sydeuropa ramt af hedebølger, tilsyneladende
mere end før? Det er nærliggende at tænke på
klimaforandringerne som svar. Men klimaforandringerne
er jo menneskeskabte, hvis man da
ikke lige er klima-skeptiker som Donald Trump
og ligesindede. Det betyder, at også de ulykker,
som selvantændte skovbrande forvolder, må
regnes som moralske onder. Men bortset fra
det, er der mistanke om, at i hvert fald nogle af
brandene skyldes pyromaner. Og i så fald er
der jo tale om regulær menneskelig ondskab.
Det er svært at forstå og forklare den slags
ondskab. Hvordan kan mennesker bevidst
handle på en måde, som de ved, skader andre?

Islamistisk terror.
Vores rejse langs Middelhavet begyndte i
Spanien og vi var i landet, da en varevogn
kørte ind i en menneskemængde på den
berømte Rambla i Barcelona. Det var ikke et
uheld, men en bevidst handling udført med det
formål at dræbe og såre så mange mennesker
som muligt. Det var islamistisk terror. Her kan
man tale om ideologisk ondskab: man skader
bevidst andre mennesker i en ”højere sags”
tjeneste. I dette tilfælde hedder sagen islam, og
ofrene for ondskaben betragtes som modstandere:
mennesker i en vantro kultur, der hævdes
at bekæmpe den sande religion.

Nazisternes udryddelse af jøder.

Den ideologiske ondskab er ikke altid religiøs.
Nazisterne slog millioner af mennesker ihjel,
fordi de ifølge deres livsanskuelse – ideologi –
var mindreværdige. En af hovedmændene bag
transporten af jøder til koncentrationslejrene
var Adolf Eichmann. Ham lykkedes det det
israelske efterretningsvæsen at fange i
Sydamerika i 1960. Efter en retssag i Jerusalem
blev han henrettet i 1962. Den tysk-amerikanske
jødiske filosof Hannah Arendt fulgte retssagen
og beskrev den i bogen ”Eichmann i
Jerusalem”. I sin beskrivelse af manden bruger
hun udtrykket ”det ondes banalitet”. Eichmann
medvirkede ikke til udryddelsen af jøder af
ideologiske grunde, men simpelthen fordi det
var hans job at organisere transporterne.
Konferencen i Grækenland sluttede med et
foredrag af en iransk muslimsk forsker. Han
gjorde os opmærksom på, at den egentlig jihad
består i at øve selverkendelse og bekæmpe den
ondskab, vi finder i os selv. Det burde kristne
kunne nikke genkendende til: bekæmpelsen af
det onde bør begynde ved bjælken i éns eget
øje.
Svend Andersen

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Beklager, kommentarer er lukket i øjeblikket.

Trackbacks er slået fra.