Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

22sep/17Fra

Svend Andersen om – 24. december

…. OG HUN FØDTE SIN SØN, DEN
FØRSTEFØDTE, OG SVØBTE HAM
OG LAGDE HAM I EN KRYBBE, FOR
DER VAR IKKE PLADS TIL DEM I
HERBERGET. Luk. 2,7
Matin Luthers udlægning: Jeg har ofte sagt
det, og jeg siger det igen: ” Den, der vil
erkende Gud og spekulere på ham uden fare,
han må se i krybben og for alvor erkende
Jomfru Marias søn, født i Bethlehem, som han
ligger i moderens skød og får bryst.” Derefter
vil han lære at begribe, hvem Gud er. Så går
disse ting da snart fra at være skrækkelige til
meget kære og trøsterige. Vogt dig derfor for
de højtflyvende tanker og for at klatre op i
Himlen med dem uden denne stige, nemlig
det at Kristus er blevet menneske, som ordet
så enkelt beskriver ham. Bliv ved det, og lad
ikke fornuften få dig væk derfra. Sådan griber
du Gud rigtigt.
I denne udlægning af juleevangeliet forsøger
Martin Luther at få os til at tænke
om Gud på den rette måde. Vi skal ikke
begynde med fornuften og tænke om
Gud som den mægtige årsag til alting. Så
viser Gud sig nemlig nemt som den
”skrækkelige”, for så er han jo også årsag
til verdens ondskab og grusomheder. Nej,
vi skal se på det lille barn i krybben. Det
barn blev jo til manden Jesus, der insisterede
på, at Gud er den kærlige far. Hvis
vi følger Jesus i det, bliver tankerne om
Gud ”nære og trøsterige”. Vi kunne også
sige: så bliver tankerne til tro på Gud.
Det er en grundtanke hos Luther, at det
er Jesus, der baner vejen for at vi mennesker
kan få det rette forhold til Gud. Se
vort livsgrundlag som udtryk for en fars
kærlighedsgerning. Den tro er for Luther
den afgørende befrielse fra angst og selvoptagethed,
som sætter os i stand til at se
vores medmenneske – og elske det som
vor næste.
Det er denne forståelse af den kristne tro,
det kommer an på i den Reformation, vi
har fejret i det år, der nu er ved at rinde
ud. Vi fejrer ikke Luther. Han betragtede
ikke sig selv som hovedperson, men derimod
den Kristus, der viser, at den
almægtige Gud er en kærlig far.
Citatet er fra bogen ”Et år med Martin
Luther”, Lohses Forlag 2016. Den kan der
læses i dagligt hvert år, også når der ikke
er jubilæum.
Svend Andersen

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Beklager, kommentarer er lukket i øjeblikket.

Trackbacks er slået fra.