Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

24jan/18Fra

KIRKELIG STATISTIK FOR Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne 2017

6jan/18Fra

Skanderborg Kammerkor

Koncert i Astrup Kirke

Søndag d.  25. februar  kl.16.00

De jyske digtere fra Blicher til Johannes V.” med sange af bl.a. Blicher, Aakjær, Skjoldborg, Johannes V Jensen, Thøger Larsen m fl.

Skanderborg kammerkor under ledelse af dirigent Troels Lund Nielsen vil synge de fleste af sangene a Capella; resten synges som fællessange. Lektor, cand. mag. Ingelise Flensted-Jensen vil holde det hele sammen og sætte digtene og digterne i perspektiv.

Skanderborg Kammerkor har ca. 24 medlemmer. Det blev oprettet i 1989. Deres repertoire er fortrinsvis klassisk og spænder fra renæssancen til nutiden. De har sunget værker af Brahms, Bach, Carl Nielsen, Svend S Schultz, Niels La Cour, Vagn Holmboe og mange flere.

Der er fri adgang                  Efter koncerten er der vin og kage

Astrup Tulstrup og Hvilsted menighedsråd

22nov/17Fra

Kirkens Studiedage nogle lørdag formiddage i 2018

Kirkens studiedage 2018 har overskriften ”Menneske i verden”.
Studiedagene afholdes lørdage på skift i Tiset, Astrup,
Mårslet og Tranbjerg sogne. Prisen er 25,-
kr. for et foredrag eller 75,- kr, hvis man
deltager alle 4 gange. Betaling finder sted,
når man møder op. I prisen er inkluderet
formiddagskaffe. Nærmere beskrivelse
kan ses på kirkernes hjemmesider og i næste kirkeblad.

Tiset Sognehus
Lørdag den 20. januar kl. 9.30- 12.00


Præst og forfatter Gudsmund Rask Pedersen
Et foredrag om fortælling, skrift og fantasi
som baggrund for tro og virkelighed.
En tanke er ligeså virkelig som en kanonkugle.
Det er forestillinger, der forandrer verden.
Fantasi og fortælling er livsnødvendig
leg med ord.
”I begyndelsen var Ordet...” I ordet bliver
verden og mit eget liv til.
Foredraget vil med konkret fortælling og
udgangspunkt i moderne skønlitteratur (Paul
Auster, Torgny Lindgren, Kerstin Ekman,
Astrid Lindgren, Karl Ove Knausgård, Jan
Kjærstad) forsøge at ”sætte kød på” kristendommens
tale om inkarnation og kødets
opstandelse forstået som en forestilling, der
har med mit eget aktuelle liv at gøre.
Foredraget vil således endvidere kunne være
et oplæg til debat om tro i en moderne verden.

Astrup Sognegård
”Dom og forsoning. Skyld og skam i selvevalueringens tidsalder”
Lørdag den 3.februar kl. 9.30 – 12.00

Præst Mikkel Wold
Engang var skyld og skam noget, vi betragtede
og behandlede som følelser. Skyldfølelse og
følelsen af skam skulle bekæmpes, uden at
man tog så meget stilling til, om skyld og
skam måske var virkelighed og ikke blot en
følelse.I dag taler vi om både skyld og skam,
ofte uden at have et klart forhold til fænomenerne
dom og forsoning, som skyld og skam
ellers er tæt forbundet til. Det skaber en del
følelsen af skam skulle bekæmpes, uden at
man tog så meget stilling til, om skyld og
skam måske var virkelighed og ikke blot en
følelse.I dag taler vi om både skyld og skam,
ofte uden at have et klart forhold til fænomenerne
dom og forsoning, som skyld og skam
ellers er tæt forbundet til. Det skaber en del
kludder i vore omgang med begreberne, ikke
mindst i en kultur, der som vores evaluerer og
bedømmer vores handlinger i et hidtil uset
omfang. Der er ikke langt fra selvevaluering
og selvbedømmelse til selvfordømmelsen. I
løbet af formiddagen vil vi navnlig belyse
fænomenerne skyld og skam, dom og forsoning.

Mårslet Sognehus
”Når ensomhed giver kamp til stregen”
Lørdag den 24. februar kl. 9.30 – 12.00
Præst og ph.d Anette Ejsing

Anette Ejsing skriver om sit foredrag:
”Ensomhed oplever vi på to niveauer. På
overfladen og i dybden. De fleste oplever
den på overfladen som et almindeligt ubehag
ved at være alene, når man hellere
ville være sammen med nogen. Ensomhed
i dybden er sværere at forholde sig til, og
derfor gør de fleste af os, hvad vi kan, for
at den aldrig kommer til overfladen.
Hvorfor gør vi det? Fordi det ellers kan
udvikle sig til en kamp imod ensomhed,
som er svær at vinde. Det er denne kamp,
jeg fortæller om, sådan som den udviklede
sig for mig i en periode, der strækker
sig over 10-12 år. Det endte godt, men kun
fordi jeg opdagede at kristendommen
ville mig noget på et dybt menneskeligt
niveau. At den kan mere end at være en
overflade-tro.”

Tranbjerg Sognegård
”Skam, skyld og tilgivelse”
Lørdag den 17. marts kl. 9.30 – 12.00
Professor i litteratur Erik A. Nielsen

Hvis det er rigtigt, at 90% af al digtning
handler om utroskab, så handler mindst 70%
(samtidigt) om krænkelse, hævn og mulig
forsoning. Med store hovedeksempler fra
verdenslitteraturen og fra film vil foredraget
føre ind i dette stærke og meget komplicerede
emne. Hvordan soner man overhovedet de store
smerter, man selv påfører mennesker, eller de
påfører én? Det er for mange mennesker nok det
vigtigste livsregnskab.

23jan/17Fra

Oversigt over årets kirkelige handlinger

Oversigt over kirkelige handlinger 2016

 

10aug/15Fra

MUSIKALSK LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN

Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke
for dagplejebørn, onsdag 7. februar og
onsdag 21. februar
Her synger vi, fortæller historier og hygger
os med musik og sæbebobler – alt
sammen under ledelse af Astrup kirkes
organist, Søren Jensen.