Archive for the ‘Ikke kategoriseret’ Category

ULTRA-KORT RIDS AF DÅBENS PLACERING

onsdag, april 3rd, 2019

I oldkirken fandt dåben næsten altid sted
som en selvstændig begivenhed i de såkaldte
baptisterier (særlige dele af kirkerummet)
uden forbindelse til søndagens messe.
Reformatorerne argumenterede for, at dåb
såvel som vielse og begravelse skulle finde
sted om søndagen i forlængelse af prædikegudstjenesten
(som højmessen den gang blev
kaldt). Kirkeritualet af 1685 fastholder, at
”ægtefolks børn døbes straks efter prædiketjenesten,
mens horebørn i kiøbstæderne skulle
døbes efter kl. tolv”.
Fra slutningen af 1600-tallet blev dåben mere
og mere en privat handling, som fandt sted
hen over alle ugens dage. Og i løbet af 1700-
tallet blev hjemmedåb det mest almindelige
(både Nikolaj Frederik Severin Grundtvig og
Søren Kierkegaard er hjemmedøbt – sidstnævnte
en torsdag).
I løbet af 1800-tallet vendte dåben tilbage til
kirkerummet, men fortsat som en selvstændig
kirkelig handling.
Først i begyndelsen af 1900-tallet begyndte
dåben at dukke op i højmessen; og da den
ikke havde sin historiske plads i højmessen,
opstod der forskellige traditioner om dåben.
Biskoppernes vejledning fra 1949 siger:
”Dåben finder under gudstjenesten sted
straks efter salmen efter prædikenen” (som vi
normalt gør det her hos os). I vejledningen
siges det også, at dåben kan henlægges til
efter evt. altergang (man havde langt fra alle
steder altergang hver søndag).
Gudstjenesteordningen fra 1992 tillader
endnu en placering af dåben nemlig på trosbekendelsens
plads, i tilknytning til første
læsning. Det er vist den placering, der bruges
de fleste steder.
————————————————————-
Ønsker man at sætte sig grundigt ind i
Grundtvigs dåbssyn vil jeg gerne anbefale
Christian Thodbergs fine lille afhandling: ”En
glemt dimension af Grundtvigs salmer – bundethed
til dåbsritualet”. Gads forlag. 1969.
Her påstås, at Grundtvig i en meget stor del
af sin digtning ikke bestiller andet end at
synge om dåben, og at han i dåbsritualet henter
det meste af sin billedverden.
Et eksempel, som de fleste vil være bekendt
med, er salmen ”Sov sødt, barnlille!,
Sov sødt, barnlille! /Lig rolig og stille, så sødelig
sov/som fuglen i skov, som blomsterne blunde i
enge! /Gud Fader har sagt:/Stå, engle, på vagt/
hvor mine de små er i senge!
Gudsfingrene grande/slog kors for din pande,
/Guds enbårnes røst/ slog kors for dit bryst, /thi
skal ingen djævel dig skade;/ nu kan i din dåb/
med saligheds håb/din sjæl og dit hjerte du bade.
En dåbssalme, som også handler om, at den
lille skal sove godt, men som ikke er kommet
med i salmebogen, er Hans Anker Jørgensens
’Sov du lille, sov nu godt’.
Man kan jo overveje hvorfor!
1. Sov du lille, sov nu godt,
du er døbt, dit hår er vådt.
Nu er livet godt begyndt,
dødens nederlag forkyndt.
Du er på den grønne gren,
lille knop, Guds øjesten.
2. Gennem dødens dybe vand
kom du her til livets land,
druknet, død og stået op,
som en del af Kristi krop,
som en knop på livets træ,
lille barn på voksenknæ.
3. Når du vokser og blir stor,
skal du be´ om rene ord.
Vi er døbt til kærlighed,
åbenhed og ærlighed.
Spørg os ud om tro og håb,
nadverbord og barnedåb.
4. Spørg, hvad skabermagten vil,
vi skal bruge livet til.
Spørg om Jesu hjertesag,
julenat og påskedag.
Spørg om lykkens rose rød,
som er din i liv og død.
5. Lille knop på livets træ,
lille barn på voksenknæ,
nu er livet godt begyndt,
kærlighedens håb forkyndt:
Du skal vokse, blomstre smukt,
bære evig dejlig frugt !
Anne Vejbæk

Passionskoncert i Tulstrup

tirsdag, marts 5th, 2019

Langfredag   19.april  kl 16.00 , Tulstrup Kirke.  Passionskoncert med Kirsten Grønfeldt(sopran), Estrid Molt Ipsen(mezzo), Erik Kaltoft(orgel).  Langfredagskoncerten tager udgangspunkt i Jacaponi da Todis tekst om Jomfru Marias smerte ved korset. Forskellige komponister har sat musik til den tidløse tekst, bl.a. Vivaldi, Caldara, Boccherini, Pergolesi. Mellem de enkelte satser vil sognepræst Anne Vejbæk læse de tilhørende tekster.

 

Sangaften i Astrup Sognegård

tirsdag, marts 5th, 2019

Torsdag   4. april    19.30

Vi vil synge sange fra revy,  film og pop, ældre og nyere, og en højskolesang eller to. Vores organist Søren Jensen binder det hele sammen med kommentarer, billeder og anekdoter.  Du kan ønske dig en sang til denne aften på en e-mail sendt til: jukebox413@hotmail.com

Der er gratis adgang. Vi serverer kafe og kage.

f

Kirkelig statistik for vores sogne 2018

lørdag, februar 23rd, 2019

Indvendig kalkning af Astrup Kirke

torsdag, november 15th, 2018

I sidste kirkeblad blev det fortalt, at
Astrup Kirke ville stå smukt færdig-renoveret
1. søndag i advent. Sådan bliver det
desværre ikke. Selv om kirken åbner, vil
renoveringen af hvælvingerne m.m. stå
tilbage, og vi kan i skrivende stund ikke
sige noget helt præcist om, hvornår det
vil blive. Dog kan vi glæde os over det
store stykke arbejde, som håndværkerne
allerede har udført med afrensning af de
hvide flader, reparation og kalkning af
våbenhus og sakristi. Vi ser derfor frem
til, at arbejdet kan genoptages og færdiggøres
i hele kirken.
På vegne af menighedsrådet
Inge Kruhøffer

Livstræet – på væggen i Sognegården

mandag, august 13th, 2018

Livstræet
Vi har i Astrup Sognegårds mødelokale
anskaffet et tredelt raku-brændt relief,
udført af keramikeren Gerd Baarstrøm. Det
hænger smukt over flyglet og kan sætte
mange tanker i gang.
Kunstneren har kaldt relieffet ’Lad os lege i
livstræets krone’ efter sangen Livstræet.
Og hvem, barn eller voksen, kan ikke
synge med på omkvædet af Hans Holms
og Erik Lindebjergs rytmiske sang?

Lad dem lege i livstræets krone.
Lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.

Grundlovfest i Astrup Præstegårdshave d 5/6-2018

tirsdag, maj 8th, 2018

Grundlovsdag tirsdag den 5. juni kl. 12.30. Vi fejrede igen i år den første grundlov og folkestyrets fødsel med sang og musik med Barrelhouse- Jazzband under Sven Uth Ovesens ledelse i Astrup Præstegårdhave. Grundlovstalen holdtes i år af Alternativets politiske leder Uffe Elbæk. Der blev traditionen tro serveret kaffe, kage, vin, øl og sodavand og grillpølser undervejs. Vejret tilbød os de skønneste stunder i Præstegårdshaven – som vi husker det, når det er bedst.

MUSIKALSK LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN

mandag, august 10th, 2015

Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke
for dagplejebørn, onsdag 7. februar og
onsdag 21. februar
Her synger vi, fortæller historier og hygger
os med musik og sæbebobler – alt
sammen under ledelse af Astrup kirkes
organist, Søren Jensen.