Archive for the ‘Ikke kategoriseret’ Category

Sangaften Torsdag 21.februar 19.30

mandag, februar 11th, 2019

Sangaften med vores organist Søren Jensen. Torsdag d. 21.feb. kl. 19.30. Vi vil synge mange kendte og mindre kendte sange fra filmens, poppens og revyens verden. Søren binder det hele sammen med muntre  anekdoter og sjove billeder.  Og så er der kaffe og kage  – og gratis adgang !   Det er faktisk sjovt!

Rasmus Vangshardt om ‘Lykke-Per’

torsdag, januar 10th, 2019

Torsdag den 7. marts kl. 19.30
Litteraturforsker Rasmus Vangshardt vil
holde foredrag om Henrik Pontoppidans
store roman: ”Lykke-Per”.
Romanen er sikkert af mange blevet taget ned
fra hylden til genlæsning efter, at man har set
den vellykkede filmatisering af Bille August.
Eller man har bare fået lyst til at læse det storslåede
værk, som jo har klassikerstatus, da
den på overbevisende måde reflekterer over
samspillet mellem individ, kærlighed og samfund.
’Lykke-Per’ er en imponerende psykologisk
udviklings- og kærlighedshistorie, som giver
et suverænt indblik i, hvad der danner et
menneske. ’Hvem er du selv?’ spørger Lykke-
Per i sine efterladte papirer. Samtidig er den
et spændende tidsbillede af brydningernes
Danmark i slutningen af 1800-tallet – fremskridtets
tid, teknologiens tid og frigørelsens
tid.
Rasmus Vangshardt er ung litteraturforsker
ved Syddansk Universitet, har været lærer på
Rødding Højskole og er anset for at være en
populær foredragsholder.
Vel mødt til en spændende foredragsaften.

Se filmen ‘Lykke-Per’

torsdag, januar 10th, 2019

Søndag den 3. marts kl. 14.00
’Lykke-Per’
Mange har sikkert sidste år set Bille August’
filmatisering af Henrik Pontoppidans roman
’Lykke-Per’. Den har også været vist som
serie i fjernsynet.
Har man endnu ikke set den eller måske
gerne vil gense den, vises den i Astrup
Sognegård fastelavnssøndag den 3. marts kl.
14.00.
Ideen med at vise den er,at der torsdag den 7.
marts kl. 19.30 er inviteret en kyndig foredragsholder,
Rasmus Vangshardt, til at fortælle
om filmen og romanen. (se omtale nedenfor).
Der serveres kaffe/te og fastelavnsboller efterfølgende.

DÅBSGUDSTJENESTER OG DROPinDÅB

torsdag, januar 10th, 2019

Det kræver mod og kræfter at tilføre
Folkekirken nye gudstjenesteformer. Mod,
fordi man har det med at fastholde gamle traditioner
som eneste gyldige. Og kræfter, fordi
der virkelig skal tænkes nyt og seriøst.
I en tid med dalende tilslutning til
Folkekirken og lave dåbsprocenter er det
meget tilfredsstillende at kunne fastslå, at
imødekommenhed overfor afholdelse af gudstjeneste
på andre tidspunkter end lige søndag
kl. 10.30 og under mere dåbskoncentrerede
former, er blevet modtaget meget positivt.
Omtrent ALLE børn bliver døbt her i sognene.
Der gøres meget for børn og børnefamilier, og
et af de rigtig gode tiltag er mødet med forældre
– mødre især – når de kommer med deres
børn til den ugentlige salmesang i kirken. Det
styrker deres forhold til kirken og giver en
fornemmelse af, at de har et tilhørssted.
Men dertil hører også som ovenfor nævnt, at
der de seneste tre år er blevet tilbudt dåbsgudstjenester,
dvs. gudstjenester, som afholdes
på tidspunkter, som passer helt ind i familiens
forhold, og hvor især dåbsbarnets familie
og venner danner menigheden, og hvor
dåben med dertil hørende tekster og salmer er
det helt centrale for gudstjenesten. Det er en
offentlig gudstjeneste, som fungerer så godt,
at der fra alle sider udtrykkes stor taknemmelighed
over muligheden for at afholde dem.
Jeg vil i de følgende kirkeblade skrive en lille
klumme om de nye tiltag, fortælle lidt om
baggrunden for, hvorfor jeg anser det som en
nødvendighed at tænke nyt, men også for at
udtrykke min egen glæde ved en konstateringen
af, at der er en meget bred opbakning om
det.
I næste kirkeblad vil jeg omtale et nyt tiltag:
DROPinDÅB, som jeg sammen med nogle
kollegaer fra provstiet skal afholde i
Fredens Kirke i slutningen af marts, og
som jeg også vil tilbyde ikke-døbte her i sognene,
så snart det er muligt.
Sognepræst
Anne Vejbæk

Kirkens Studiedage 2019

søndag, december 9th, 2018

Kirkens studiedage 2019 har overskriften
”Folkelighed og dannelse”.

I 2019 er det 800 år siden, Dannebrog ifølge myten
faldt ned fra himlen! Det danske flag bliver ofte brugt
som symbol for danskhed – men hvad ligger
der egentlig i at være dansk, og hvad har vi at
være fælles om?

Grundtvig gjorde en ihærdig indsats for at
vække den danske folkesjæl og blev fortaler
for almuens dannelse. Hans tanker er grundstenen
i Højskolebevægelsen, som i 2019 kan
fejre 175 års jubilæum. Med Kirkens studiedage
2019 vil vi se nærmere på danskhed, folkelighed
og dannelse.

Studiedagene afholdes lørdage kl. 9.30-12 på
skift i Astrup, Mårslet, Tiset og Tranbjerg
sogne. Prisen er 25 kr for et foredrag eller
75 kr, hvis man deltager alle 4 gange.
Betaling finder sted, når man møder op.
I prisen er inkluderet formiddagskaffe.

 

ASTRUP SOGNEGÅRD
Lørdag den 26. januar kl. 9.30 – 12.00
Mette Bock, kultur- og kirkeminister har
desværre sendt afbud.

I stedet taler
prof.dr.theol. Svend Andersen over temaet
’Men dette land er vort’
Danskhed i nation, stat og kirke

Svend Andersen

MÅRSLET SOGNEHUS
Lørdag den 23. februar 2019
kl. 9.30 – 12.00
Foredragsholder: Simon Axø,
forstander på Testrup Højskole
”Nysgerrighedens dannelseskraft”
Nysgerrigheden er et forunderligt berigende
eksistensvilkår. Når vi er nysger-rige, er vi
undervejs. Vi er i en begejstret bevægelse mod
en viden eller erkendelse, som vi ikke ønsker
for personlig vindings skyld, men fordi vi
føler os draget mod noget, vi vil blive klogere
på. Nysgerrigheden kan ikke skabes eller
bemestres, men er en beundringsbåret
udforskning af verden. Når vi er nysgerrige,
er vi i bevægelse på en sjældent uselvisk
måde. Vi går spørgende til værks og forstår
intuitivt, at vi ikke er alvidende og aldrig bliver
det. Det er både dannende og livsbekræftende

TISET SOGNEHUS
Lørdag den 9. marts kl. 9.30 – 12.00
Dorris Ottesen, fortæller og forfatter
LITTERATURENS BETYDNING FOR
FOLKELIGHED OG DANNELSE

Tranbjerg Sognegård
Lørdag den 23. marts kl. 9.30 – 12.00
Hans Henrik Hjermitslev, idé- og videnskabshistoriker
MELLEM DANNELSE OG UDDANNELSE:
Højskolernes historie og relevans i dag

Indvendig kalkning af Astrup Kirke

torsdag, november 15th, 2018

I sidste kirkeblad blev det fortalt, at
Astrup Kirke ville stå smukt færdig-renoveret
1. søndag i advent. Sådan bliver det
desværre ikke. Selv om kirken åbner, vil
renoveringen af hvælvingerne m.m. stå
tilbage, og vi kan i skrivende stund ikke
sige noget helt præcist om, hvornår det
vil blive. Dog kan vi glæde os over det
store stykke arbejde, som håndværkerne
allerede har udført med afrensning af de
hvide flader, reparation og kalkning af
våbenhus og sakristi. Vi ser derfor frem
til, at arbejdet kan genoptages og færdiggøres
i hele kirken.
På vegne af menighedsrådet
Inge Kruhøffer

Livstræet – på væggen i Sognegården

mandag, august 13th, 2018

Livstræet
Vi har i Astrup Sognegårds mødelokale
anskaffet et tredelt raku-brændt relief,
udført af keramikeren Gerd Baarstrøm. Det
hænger smukt over flyglet og kan sætte
mange tanker i gang.
Kunstneren har kaldt relieffet ’Lad os lege i
livstræets krone’ efter sangen Livstræet.
Og hvem, barn eller voksen, kan ikke
synge med på omkvædet af Hans Holms
og Erik Lindebjergs rytmiske sang?

Lad dem lege i livstræets krone.
Lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.

Grundlovfest i Astrup Præstegårdshave d 5/6-2018

tirsdag, maj 8th, 2018

Grundlovsdag tirsdag den 5. juni kl. 12.30. Vi fejrede igen i år den første grundlov og folkestyrets fødsel med sang og musik med Barrelhouse- Jazzband under Sven Uth Ovesens ledelse i Astrup Præstegårdhave. Grundlovstalen holdtes i år af Alternativets politiske leder Uffe Elbæk. Der blev traditionen tro serveret kaffe, kage, vin, øl og sodavand og grillpølser undervejs. Vejret tilbød os de skønneste stunder i Præstegårdshaven – som vi husker det, når det er bedst.

MUSIKALSK LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN

mandag, august 10th, 2015

Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke
for dagplejebørn, onsdag 7. februar og
onsdag 21. februar
Her synger vi, fortæller historier og hygger
os med musik og sæbebobler – alt
sammen under ledelse af Astrup kirkes
organist, Søren Jensen.