Forside

Oversigt – alle oplysninger og arrangementer i sognet – klik her

Astrup Kirke

Astrup Kirke

Tulstrup Kirke

Tulstrup Kirke

Hvilsted Kirke

Hvilsted Kirke

Astrup Præstegård og have

Astrup Præstegård og have

Sognegården i Astrup

Sognegården i Astrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende Drop-In dåb d 8/11-19 i Fredenskirken i Viby – klik her

Karen Blixen foredrag d 20/11 kl 19.30 – klik her

Klezmer Duo d 1/12 kl 14 Legenden om Juleroserne – klik her

Årets julekoncert d 15/12 kl 16 – klik her

Kirkebladet – det nyeste nummer ligger klar her.

Konfirmander og Minikonfirmander – klik her

Se Månedens digt – klik her

Fredagssang og Aftensang i Astrupklik her

Musikalsk Legestue for dagplejebørn – klik her

Babysalmesang og De små Synger i Astrup klik her

Se programplanen for vores Klokkespil klik her

Årets konfirmationerklik her

Grundlovsfest i Astrup Præstegårdshave – se billederne – klik her

Takstblad – oversigt over priser for forskellige opgaver på kirkegårdene – klik her

Bemærk vores Kirkebilsordning – se nedenfor på denne side

Nu kan Højskolesangbogen hentes i AppStore – gratis – mens sangene tilkøbes.

KIRKEBIL ORDNINGEN
Fremover vil kørsel til Astrup Kirke en gang om
måneden og ved særlige højtider blive varetaget
af Aarhus Taxa. Nuværende brugere af kirkebilen
er underrettet. Hvis du er ny bruger af kirkebilen,
kan du rette henvendelse til:

Inge Helboe Kruhøffer tlf. 2148 5634

Anne Vejbæk

Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne er beliggende i det sydlige opland til Århus i og omkring Solbjerg. Der er tale om 3 sogne, men som i praksis – og med ét menighedsråd og samme præst – fungerer som ét. Sognene er en del af Århus Søndre Provsti. Sammen med Tiset sogn og Vitved sogn dækker disse hele Solbjergområdet.

Comments are closed.