Forside

Oversigt – alle oplysninger og arrangementer i sognet – klik her

Astrup Kirke
Astrup Kirke
Tulstrup Kirke
Tulstrup Kirke
Hvilsted Kirke
Hvilsted Kirke

 

 

 

Astrup Præstegård og have
Astrup Præstegård og have
Sognegården i Astrup
Sognegården i Astrup

 

 

 

 

 

Seneste nyt: Farvel og Tak – fra Anne Vejbæk

Grundlovsfest i Astrup Præstegårdshave

“Engel over Astrup” af Alexander Tovborg

Sommermøde med Per Stig Møller

Luther om musik og sang – ved Svend Andersen

Nyt om Fredagssang og Torsdags aftensang

Corona etik ved Svend Andersen

Et forår – en tid – vi aldrig glemmer

Aktuelt fra sognet, bønner, engle, digte og bevingede ord

Kirkebladet – det nyeste nummer ligger klar her.

Se programplanen for vores Klokkespil klik her

Kirkegårdstakster – godkendt 3. september 2020 – takster for 2021

Bemærk vores Kirkebilsordning – se nedenfor på denne side

Nu kan Højskolesangbogen hentes i AppStore – gratis – mens sangene tilkøbes.

Seneste bestemmelser i Coronatiden:
Vi har i vores 3 sogne med glæde valgt at tilbyde gudstjenester, der så må følge de seneste udmeldte begrænsninger herfor. Fra onsdag d 21/4 gælder der nye retningslinjer:

1. Vi er tilbage ved de samme regler som fra før jul. Så vi kan bruge de opmålinger, vi havde fra dengang (fra 7,5 kvm til 2 kvm pr. person).
2. Vi må synge igen. Med sang: 2 meters afstand. Uden sang: 1 meters afstand.
3. Tidsbegrænsning på 30 minutter er ophævet.
4. Konfirmander må være 25 personer indendørs og kor kun 10.
5. Aktiviteter som litteraturkreds indendørs kun 20.
6. Begravelser og andet udendørs 100 personer.
7. Menighedsrådsmøder for 10 personer. Personale og personer, der modtager vederlag tæller ikke med i de 10.

Det er muligt at skrive en mail til sognepræst Anne Vejbæk – ANIC@km.dk – eller ringe på 86927454 for at reservere plads i kirkerne.

Nogle af vores gudstjenester er såkaldte ‘Dåbsgudstjenester’. Her er det kun for de personer dåbsfamilien inviterer – også under deltagerbegrænsningen i kirkerne og alt efter deres størrelse.

Med venlig hilsen – Menighedsrådet

KIRKEBIL ORDNINGEN
Fremover vil kørsel til Astrup Kirke en gang om måneden og ved særlige højtider blive varetaget af Aarhus Taxa. Nuværende brugere af kirkebilen er underrettet. Hvis du er ny bruger af kirkebilen, kan du rette henvendelse til:

Inge Helboe Kruhøffer tlf. 2148 5634

Anne Vejbæk

Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne er beliggende i det sydlige opland til Århus i og omkring Solbjerg. Der er tale om 3 sogne, men som i praksis – og med ét menighedsråd og samme præst – fungerer som ét. Sognene er en del af Århus Søndre Provsti. Sammen med Tiset sogn og Vitved sogn dækker disse hele Solbjergområdet.