Forside

Oversigt – alle oplysninger og arrangementer i sognet – klik her

Astrup Kirke
Astrup Kirke
Tulstrup Kirke
Tulstrup Kirke
Hvilsted Kirke
Hvilsted Kirke

 

 

 

Astrup Præstegård og have
Astrup Præstegård og have
Sognegården i Astrup
Sognegården i Astrup

 

 

 

 

 

JULEHYGGE FOR DAGSINSTITUTIONERNE I ASTRUP KIRKE

Julekoncert med Skanderborg Kammerkor

Der er d 12/11-2021 kommet krav om Coronapas i kirkelige sammenhænge

Fra Anja Heitmann til menighederne

Udflugt med kommende konfirmander til Fængslet i Horsens

Sognebåndsløsere – vigtigt – læs her

Arrangementer efteråret 2021

Grundlovsfest i Astrup Præstegårdshave

Nyt om Fredagssang og Torsdags aftensang

Kirkebladet – det nyeste nummer ligger klar her.

Se programplanen for vores Klokkespil klik her

Kirkegårdstakster – godkendt 3. september 2020 – takster for 2021

Bemærk vores Kirkebilsordning – se nedenfor på denne side

Nu kan Højskolesangbogen hentes i AppStore – gratis – mens sangene tilkøbes.

Nogle af vores gudstjenester er såkaldte ‘Dåbsgudstjenester’. Her er det kun for de personer dåbsfamilien inviterer.

Med venlig hilsen – Menighedsrådet

KIRKEBIL ORDNINGEN
Fremover vil kørsel til Astrup Kirke en gang om måneden og ved særlige højtider blive varetaget af Aarhus Taxa. Nuværende brugere af kirkebilen er underrettet. Hvis du er ny bruger af kirkebilen, kan du rette henvendelse til:

Inge Helboe Kruhøffer tlf. 2148 5634

Anne Vejbæk

Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne er beliggende i det sydlige opland til Århus i og omkring Solbjerg. Der er tale om 3 sogne, men som i praksis – og med ét menighedsråd og samme præst – fungerer som ét. Sognene er en del af Århus Søndre Provsti. Sammen med Tiset sogn og Vitved sogn dækker disse hele Solbjergområdet.