Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Forside

Oversigt - alle oplysninger og arrangementer i sognet - klik her

Astrup Kirke

Astrup Kirke

Tulstrup Kirke

Tulstrup Kirke

Hvilsted Kirke

Hvilsted Kirke

Astrup Præstegård og have

Astrup Præstegård og have

Sognegården i Astrup

Sognegården i Astrup

 

 

 

 

 

Nyt antependium i Hvilsted Kirke ved væver Ester Bové Reintoft - klik her

Årets konfirmander - klik her

Naser Khader til Grundlovsfest i Præstegårdshaven - klik her

Næstekærlighed eller Selvforsvar - ved Svend Andersen - klik her

Se Månedens digt (Maj 2016) - klik her

Årsoversigten 2015 over vores 3 sogne - klik her

Anne Vejbæk - betragtninger ved mit 25 års jubilæum - klik her

Formanden for Menighedsrådet ved nytåret 2016 - klik her

Kirkebladet - det nyeste nummer ligger klar her. (Maj 2016)

Nyt for kommende konfirmander (også minikonfirmander) - klik her

Nyt om Kirkens Børnekor - klik her

Musikalsk Legestue for dagplejebørn - klik her

Aftensang i Astrup - klik her

Fredagssang i Astrup - klik her

Babysalmesang og De små Synger i Astrup - klik her

Bemærk vores nye Kirkebilsordning - se nedenfor på denne side

Se billederne fra Grundlovsfesten 2015 i Astrup Præstegårdshave  - klik her

Nu kan Højskolesangbogen hentes i AppStore - gratis - mens sangene tilkøbes.

 

KIRKEBIL ORDNINGEN
Menighedsrådet har vedtaget en ny kørselsordning for Kirkebilen.
Der vil fremover blive kørsel til Astrup Kirke én gang om måneden.
(bemærk, at gudstjenesten først starter kl.10.30).

Der er opsamling på parkeringspladsen
ved Den Gule Port ved Egevangen kl. 10.00 og
ved Solbjerg Hovedgade ud for Sødalen kl. 10.05.
BEMÆRK: Der er kun disse to opsamlingssteder.

Adventssøndag den 29. november
Juledag den. 25. december

Man bedes i første omgang venligst orientere undertegnede på enten mail: anic@km.dk eller på telefon 8692 7454 forinden, så der kan dannes et overblik over hvem og hvor mange, der gerne vil gøre brug af kirkebilen.

Anne Vejbæk

Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne er beliggende i det sydlige opland til Århus i og omkring Solbjerg. Der er tale om 3 sogne, men som i praksis - og med ét menighedsråd og samme præst – fungerer som ét. Sognene er en del af Århus Søndre Provsti. Sammen med Tiset sogn og Vitved sogn dækker disse hele Solbjergområdet.