Forside

Oversigt – alle oplysninger og arrangementer i sognet – klik her

Astrup Kirke
Astrup Kirke
Tulstrup Kirke
Tulstrup Kirke
Hvilsted Kirke
Hvilsted Kirke

 

 

 

Astrup Præstegård og have
Astrup Præstegård og have
Sognegården i Astrup
Sognegården i Astrup

 

 

 

 

Vi har i vores 3 sogne med glæde valgt at tilbyde gudstjenester, der så må følge de seneste udmeldte begrænsninger herfor. De er af 30 minutters varighed, uden deltageres salmesang, uden Nadver – og så er der begrænset deltagerantal under hensyn til 7,5 kvm pr deltager, der giver et stærkt begrænset deltagerantal. Af hensyn til det sidste har vi oprettet pladsbestilling gennem nedenfor anførte link. Ligeledes har vi af praktiske grunde begrænset tilmelding til højst 3 personer pr booking fra ’samme smittekæde’.
Nogle af vores gudstjenester er såkaldte ‘Dåbsgudstjenester’. Her er det kun for de personer dåbsfamilien inviterer – også under deltagerbegrænsningen i kirkerne og alt efter deres størrelse.
Med venlig hilsen – Menighedsrådet

Bestil plads til gudstjeneste

Fasten – indlæg ved Anne Vejbæk

SIDSTE NYT om livestream fra både Babysalmesang og De små Synger

Påsken som vendepunkt – ved Anne Vejbæk

Luther om musik og sang – ved Svend Andersen

Nytårsindlæg ved Svend Andersen

Nyt om Fredagssang og Torsdags aftensang – se aflysninger

Berammet Sommerkoncert i Astrup Kirke

Corona etik ved Svend Andersen

Nye forholdsregler under Gudstjenesterne

Et forår – en tid – vi aldrig glemmer

Aktuelt fra sognet, bønner, engle, digte og bevingede ord

Send flere engle – konfirmandernes glasengle ses her

Kirkebladet – det nyeste nummer ligger klar her.

Se programplanen for vores Klokkespil klik her

Kirkegårdstakster – godkendt 3. september 2020 – takster for 2021

Bemærk vores Kirkebilsordning – se nedenfor på denne side

Nu kan Højskolesangbogen hentes i AppStore – gratis – mens sangene tilkøbes.

KIRKEBIL ORDNINGEN
Fremover vil kørsel til Astrup Kirke en gang om måneden og ved særlige højtider blive varetaget af Aarhus Taxa. Nuværende brugere af kirkebilen er underrettet. Hvis du er ny bruger af kirkebilen, kan du rette henvendelse til:

Inge Helboe Kruhøffer tlf. 2148 5634

Anne Vejbæk

Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne er beliggende i det sydlige opland til Århus i og omkring Solbjerg. Der er tale om 3 sogne, men som i praksis – og med ét menighedsråd og samme præst – fungerer som ét. Sognene er en del af Århus Søndre Provsti. Sammen med Tiset sogn og Vitved sogn dækker disse hele Solbjergområdet.